Domů » Zprávy » V knihovně to žije

V knihovně to žije

V roce 2015 byl stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 celkem 6.420 ks knih. Nejvíce zastoupena je krásná literatura. V roce 2015 bylo 199 registrovaných čtenářů, z toho 52 dětí.

Knihovnu v loňském roce navštívilo celkem 1.799 občanů, z toho 46 využilo veřejný internet a 123 návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Webové stránky knihovny navštívilo 432 jednotlivců. Celkem bylo zapůjčeno 2.903 knih pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 181. Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 260. Třikrát ročně je knižní fond obohacován o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína. Každoročně vyřazujeme staré a poškozené knihy a nahrazujeme je novými. V roce 2015 bylo zakoupeno celkem 320 nových knih. Pokud čtenář nenajde v našem katalogu požadovanou knihu, je možnost přes naši knihovnu si ji objednat z knihovny ve Zlíně. Knihovnu průběžně navštívili žáci z prvního i druhého stupně.

V knihovně je k zapůjčení časopis Vlasta, Květy, Zahrada a od ledna i nový časopis Epocha.

V dubnu nesměla chybět již tradiční „Noc s Andersenem“. Cestovatel Jiří Mára nám tentokrát vyprávěl o cestě do Francie a Rakouska. Pro 6. – 9. třídu jsme připravili přednášku známé spisovatelky Martiny Bittnerové. Pro veřejnost se konala přednáška s cestovatelem Jiřím Sladkým na téma „Neznámá Íránská poušť“. Na konci školního roku jsme pasovali děti z první třídy na Malé čtenáře.

Nejčastěji půjčované knihy za rok 2015:
Stieg Larsoon, trilogie „Milénium“ (1. díl: Muž, který nenávidí ženy, 2. díl: Dívka, které si hrála s ohněm a 3. díl: Dívka, která kopla do vosího hnízda).
Marcela Mlynářová, „Důchodkyně nestřílejte“.
Julies Peters, „Píseň slunečné země“.
Jo Nesbo, „Přízrak“.

Na začátku tohoto roku jsme knihovnu nově vymalovali a pro dospělé i děti nakupujeme nové knihy. Na nástěnku umístěnou v knihovně můžete psát, o kterou knihu byste měli zájem, a my se ji budeme snažit zakoupit. V dubnu zveme děti na již tradiční Noc s Andersenem.