Domů » Zprávy » Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v ul. Masarykova

Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v ul. Masarykova

S ohledem na skutečnost, že se obec Tlumačov v letech 2014 – 2015 marně pokoušela uspět s podanými žádostmi o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ a současně s možným vypršením termínu pro zahájení stavby dne 9.1.2016, bylo v průběhu roku 2015 rozhodnuto radou obce, že z finančních prostředků obce na rok 2015 budou z celého projektu realizovány 2 úseky chodníků na ul. Masarykova o celkové délce cca 330m, a to od č.p.80 po č.p.144 a od č.p.73 po č.p.66.

Samotná realizace těchto úseků pak stavebně proběhla v termínu 15.10. – 15.12.2015.
Veškeré stavební práce zahrnující demolici stávajících chodníků z litého asfaltu a betonové dlažby, vybudování nových chodníků ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev, výškovou úpravu stávajících vjezdů a terénu provedla na základě výběrového řízení a uzavřené Smlouvy o dílo společnost Porr a.s., Praha, odštěpný závod-Morava, Tlumačov.
Dne 20.1.2016 byl oddělením silničního hospodářství Městského úřadu Otrokovice na realizované části chodníků vydán kolaudační souhlas.
Celkové náklady stavby, které zahrnují zpracování projektové dokumentace, zaměření původního stavu, administraci veřejné zakázky a samotnou realizaci akce, činí částku ve výši 1.627.583,- Kč.
Na rekonstrukci zbylých dvou úseků chodníků v ul. Dolní o celkové délce cca 1.020m, jenž jsou součástí výše uvedené akce, podala obec Tlumačov dne 13.1.2016 novou žádost o dotaci z příslušného programu SFDI pro rok 2016.

Fotografie v galerii – Nové chodníky na ul. Masarykova