Domů » Zprávy » Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro tlumačovské hasiče

Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro tlumačovské hasiče

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1.500,- Kč na výdaje vzniklé a uhrazené v období roku 2015, které slouží k zajištění věcného vybavení neinvestiční povahy.

Výše uvedená částka byla použita na pořízení vysokotlakého čističe Kärcher. Toto čistící zařízení bude sloužit ke zvýšení úrovně vybavenosti JSDH Tlumačov.