Domů » Zprávy » Mimořádné vydání Tlumačovských novinek

Mimořádné vydání Tlumačovských novinek

Vážení občané, čtenáři Tlumačovských novinek,
na základě rozhodnutí Rady obce Tlumačov ze dne 29. 7. 2015 (usnesením R11/M05/07/15 ) o vydání mimořádného čísla TN a jeho mimořádné bezplatné distribuci do všech tlumačovských domácností, vám, občanům Tlumačova, redakce Tlumačovských novinek připravila toto vydání, které je aktuálně věnováno připomenutí a seznámení vás s informacemi a událostmi vztahujícími se k problematice historie a současnosti protipovodňové ochrany obce a všech souvisejících aktivit, projektů, kroků a činů, snah a událostí s touto problematikou souvisejících v horizontu let 1997 až 2015.

Impulzem k tomuto kroku je fakt, že obec Tlumačov stojí po letech aktivních snah před rozhodující fází možné realizace projektu „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“. V souvislosti s aktuálním děním v posledních měsících z pohledu možné realizace či nerealizace tohoto projektu, se Rada obce rozhodla přiblížit vám celou historii snažení ochránit obydlí, zdraví a majetek občanů Tlumačova (v průřezu let a několika volebních období) před „velkou vodou“.
Všechny příspěvky nebyly redakčně upraveny.

Mimořádné vydání TN naleznete zde:

https://www.tlumacov.cz/wp-content/uploads/2021/11/tlumacovske_15_mimo_o.pdf