Domů » Zprávy » Stavební úpravy ZŠ Tlumačov – nová třída mateřské školy

Stavební úpravy ZŠ Tlumačov – nová třída mateřské školy

V souladu s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu obce na rok 2015, bylo koncem června započato se stavebními úpravami dnes již bývalých prostor školní družiny v základní škole v Tlumačově. Akce nesla název „Stavební úpravy pro změnu užívání ze školní družiny na MŠ – ZŠ Tlumačov“.

Hlavním cílem této akce bylo rozšíření kapacity MŠ Tlumačov. Po dokončení stavebních prací vznikla třetí třída mateřské školy pro 18 dětí. Od 1. 9. 2015 může navštěvovat mateřskou školu v Tlumačově celkem 74 dětí.
V rámci stavebních úprav bylo vybudováno nové sociální zařízení a šatna pro MŠ a šatna pro 1. třídu ZŠ. Tyto nové místnosti vznikly v místě původních 3 šaten základní školy. Ve všech místnostech nové třídy MŠ byly sníženy podhledy vybavené novými svítidly v parametrech splňující hygienické normy pro osvětlení jednotlivých prostor.
Dodavatelem stavby byla na základě výběrového řízení odsouhlaseného radou obce společnost JOPEK Servis, s.r.o. Tečovice.
Plánované stavební úpravy byly úspěšně ukončeny vydáním kolaudačního souhlasu dne 26. 8. 2015.
Celkové náklady na realizaci stavebních úprav včetně zpracování projektové dokumentace činily 795.292,- Kč.
Vnitřní vybavení nové třídy mateřské školy – kompletní nábytek, hračky, koberec a ostatním potřebný materiál a pomůcky, bylo pořízeno v celkové hodnotě 330.000,- Kč.

Fotografie v galerii – Nová třída MŠ