Domů » Zprávy » Informace o počtu přijatých dětí do MŠ Tlumačov pro školní rok 2014/2015

Informace o počtu přijatých dětí do MŠ Tlumačov pro školní rok 2014/2015

Jelikož se letošní zápis dětí do MŠ Tlumačov nesl v duchu emocí kolem petice za navýšení počtu míst v mateřské škole, cítím za povinnost informovat občany o počtu přijatých dětí do MŠ Tlumačov pro školní rok 2014/2015.

Fakta jsou následující. Celkem se k zápisu do MŠ Tlumačov dostavilo 36 dětí. Dvě přijaté děti se odhlásily prostřednictvím svých zákonných zástupců (jedno dítě bylo přijato do Speciální MŠ Klubíčko v Tlumačově, ul. U Trojice, druhé dítě ze Skal bylo přijato do MŠ Otrokovice). Celkem bylo přijato 30 dětí. Čtyři děti tedy nebyly přijaty. K dnešnímu dni mají dva roky a první dítě dovrší tří let o Vánocích 2014, další dvě děti během ledna 2015 a čtvrté dovrší tří let v březnu 2015. Veškeré informace jsem čerpal z OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, při kterém ředitelka Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě kritérií o přijímání dětí do Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizace platných pro školní rok 2014/15.

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce