Domů » Zprávy » Finanční zdraví obce Tlumačov

Finanční zdraví obce Tlumačov

Když se řekne slovo zdraví, obyčejně se nám vybaví tělesné zdraví, to duševní zdraví bereme tak trochu jako samozřejmost, ale lékaři často hovoří o zdraví jako celku.

Finanční zdraví je pak spojení, které nám moc v uších nezní, ale pro ekonomický chod firem, ale i obcí je rovněž velmi důležité. Definic finančního zdraví je několik, ale abychom nezabředli do odborných termínů, uvádím, že anglosaská literatura označuje finanční zdraví jako uspokojivou finanční situaci podniku, v našem případě bychom mohli říci spíše uspokojivou finanční situaci obce. V roce 2012, následně v roce 2013 i za část roku 2014 má obec kladné saldo, tedy příjmy převyšují výdaje a to i v situaci, kdy obec splácí dva dlouhodobé úvěry s roční splátkou 1,4 mil. Kč. První z roku 2001, který si obec vzala na dokončení bytového domu U Trojice č. p. 862, druhý z roku 2010, díky kterému bylo dofinancováno dokončení odkanalizování obce III. etapa. Současně má obec volné prostředky na spolufinancování dotačních projektů EU, zajišťuje provoz obce a v letošním roce plně kryje opravu střechy místní základní školy v celkové částce více než čtyři mil. Kč. Grafické i číselné vyjádření hospodaření obce za rok 2013 najdete v příloze, hospodaření od roku 2010 do 2014 pak najdete na webových stránkách: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00284572