Sběrný dvůr obce Tlumačov

V nejbližších dnech otevře obec Tlumačov brány svého nově zrekonstruovaného sběrného dvora na ulici Zábraní. Rekonstrukce sběrného dvora tak, aby vyhovoval rozlohou a vybavením současným potřebám moderního sběrného dvora byla v letošním roce jedna z nejvýznamnějších a finančně nejnáročnějších investičních akcí obce. Celkové náklady na rekonstrukci a doplnění technologického vybavení překročily částku 8,5 mil. Kč, … číst více

Volby do zastupitelstva obce Tlumačov

Od začátku komunálních voleb nás dělí již jen dny. Čtyři roky utekly a my opět budeme volit 15-ti členné zastupitelstvo, které bude určovat komunální politiku v naší obci a tím i chod celé obce. Volby budou mít standardní časový průběh, tedy v pátek 10. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do … číst více

Aktuální informace o protipovodňové ochraně obce Tlumačov

Investor stavby Povodí Moravy, s.p. doplnil podle požadavků stavebního úřadu Otrokovice všechny doklady a nyní začíná obesílání všech účastníků řízení v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. V pondělí 10. listopadu 2014 v 9:00 se v prostorách Kulturního a informačního střediska na nám. Komenského č.p. 170 uskuteční veřejné projednání územního řízení stavby „370 341 Morava, … číst více

Kolaudace střechy ZŠ Tlumačov

V minulém týdnu proběhla kolaudace stavby „Oprava střechy ZŠ Tlumačov“. Dílo bylo dokončeno v požadovaném termínu a tak děti, které nastoupily po prázdninách do školy, již žádný stavební ruch nezaznamenaly. Posílena byla celá vazba, bonský šindel byl nahrazen betonovou taškou, nové jsou i klempířské prvky včetně dešťových žlabů. Na opravené střeše jsou nové hromosvody včetně … číst více

Finanční zdraví obce Tlumačov

Když se řekne slovo zdraví, obyčejně se nám vybaví tělesné zdraví, to duševní zdraví bereme tak trochu jako samozřejmost, ale lékaři často hovoří o zdraví jako celku. Finanční zdraví je pak spojení, které nám moc v uších nezní, ale pro ekonomický chod firem, ale i obcí je rovněž velmi důležité. Definic finančního zdraví je několik, … číst více

Informace o počtu přijatých dětí do MŠ Tlumačov pro školní rok 2014/2015

Jelikož se letošní zápis dětí do MŠ Tlumačov nesl v duchu emocí kolem petice za navýšení počtu míst v mateřské škole, cítím za povinnost informovat občany o počtu přijatých dětí do MŠ Tlumačov pro školní rok 2014/2015. Fakta jsou následující. Celkem se k zápisu do MŠ Tlumačov dostavilo 36 dětí. Dvě přijaté děti se odhlásily … číst více

Pořízení zásahového dopravního automobilu pro JSDH Obce Tlumačov

Ještě v loňském roce, přesněji 11. listopadu 2013, na svátek sv. Martina podala obec Tlumačov žádost o poskytnutí dotace na rok 2014 na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu Zlínského kraje. Účelem naší žádosti bylo pořízení zásahového vozidla pro řešení mimořádných událostí (požár, povodeň, dopravní nehody), k bezpečné … číst více

Zdravotní středisko v novém kabátě

Se začátkem prázdnin byla zahájena akce „Úspora energie budovy zdravotního střediska Tlumačov“. Cílem je snížit energetickou náročnost celého objektu a objekt zmodernizovat. Došlo k výměně výplní, tedy oken a dveří a celkovému zateplení fasády. Budova tak mění svůj vzhled téměř po půl století. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí … číst více

Oprava střechy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov

Se začátkem prázdnin začaly dlouho očekávané dny pro všechny žáky a učitele naší základní školy. Začátkem prázdnin však také začala realizace akce „Oprava střechy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov“, která je plně hrazena z rozpočtu obce a představuje významnou investiční akci v letošním roce. Oprava je naplánována tak, aby byla provedena do konce prázdnin. … číst více

Třídíme odpad, aneb osvědčení o úspoře emisí za rok 2013

Vážení spoluobčané, začátkem července letošního roku jsme obdrželi osvědčení o úspoře emisí v naší obci za rok 2013 od společnosti EKO-KOM, a.s., která zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu. Třídění odpadu je mravenčí práce, ale když si na ni člověk zvykne, nečiní nám již téměř žádné problémy a výsledek, především ochrana životního prostředí jistě … číst více