Domů » Zprávy » Pořízení zásahového dopravního automobilu pro JSDH Obce Tlumačov

Pořízení zásahového dopravního automobilu pro JSDH Obce Tlumačov

Ještě v loňském roce, přesněji 11. listopadu 2013, na svátek sv. Martina podala obec Tlumačov žádost o poskytnutí dotace na rok 2014 na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu Zlínského kraje.

Účelem naší žádosti bylo pořízení zásahového vozidla pro řešení mimořádných událostí (požár, povodeň, dopravní nehody), k bezpečné přepravě osob a věcných prostředků požární ochrany. Zlínský kraj naší žádosti vyhověl a Zastupitelstvo Zlínského kraje v březnu schválilo smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 400.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo uvedenou smlouvu na svém dubnovém zasedání. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu obce byly alokovány prostředky na kofinancování, byly neprodleně zahájeny kroky vedoucí k pořízení zásahového vozidla a realizaci homologovaných vestaveb nutných pro plnohodnotné využití pořízené techniky. Nově pořízený automobil FORD TRANSIT nahradí dosluhující AVII a zajistí bezpečnou dopravu členů jednotky. Celkové náklady jsou 650.000,-Kč a předpokládám, že nové auto bude jednotce dlouho a dobře sloužit. Je na místě naši jednotku pochválit, vždyť za uplynulých pět let měla 78 zásahů, což je třetí příčka v rámci bývalého okresu Zlín a svědčí to o velmi dobré vybavenosti a akceschopnosti naší jednotky.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat Zlínskému kraji za poskytnutí dotace, hasičům za aktivní přístup a spolupráci při zajišťování auta i vestaveb. Všem hasičům pak přeji především šťastný návrat domů z každého zásahu.

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce