Domů » Zprávy » Třídíme odpad, aneb osvědčení o úspoře emisí za rok 2013

Třídíme odpad, aneb osvědčení o úspoře emisí za rok 2013

Vážení spoluobčané,
začátkem července letošního roku jsme obdrželi osvědčení o úspoře emisí v naší obci za rok 2013 od společnosti EKO-KOM, a.s., která zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu. Třídění odpadu je mravenčí práce, ale když si na ni člověk zvykne, nečiní nám již téměř žádné problémy a výsledek, především ochrana životního prostředí jistě stojí za to.

V roce 2013 bylo v celé České republice díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 27 953 183 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností a systém přispěl ke snížení emisí o 1 176 339 tun CO2 ekvivalentu. Za Tlumačov jsou čísla nižší, přesto úspora energie je 4 394 625 MJ a v emisích CO2 je to 183,197 tun ekvivalentu. Třídění odpadu je jednou z moderních způsobů využití odpadů a zároveň ochrany našeho životního prostředí na kterém nám všem jistě záleží.