Domů » Zprávy » Oprava střechy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov

Oprava střechy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov

Se začátkem prázdnin začaly dlouho očekávané dny pro všechny žáky a učitele naší základní školy. Začátkem prázdnin však také začala realizace akce „Oprava střechy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov“, která je plně hrazena z rozpočtu obce a představuje významnou investiční akci v letošním roce.

Oprava je naplánována tak, aby byla provedena do konce prázdnin. Na nové budově školy bude kompletně nahrazen nevyhovující bonský šindel za klasickou střešní betonovou tašku stejného tvaru jako je na staré budově. Současně dochází k výměně špatných konstrukčních prvků vazby a k celkovému posílení statické únosnosti celé střešní vazby. Opraveny budou také žlaby a klempířské prvky. Termínově jsme zhruba v polovině a jak dílo pokračuje můžete posoudit na přiložených fotografiích. Celková cena díla včetně projektové přípravy a nezbytné administrace představuje částku 4,3 mil. Kč.