Domů » Zprávy » Rozbory sedimentů vodního toku

Rozbory sedimentů vodního toku

Povodí Moravy s.p. v současné době zpracovává projektovou dokumentaci na akci „Mojena – odtěžení nánosů“. Odtěžené nánosy mají být rozprostřeny na okolní zemědělské pozemky. Pro splnění zákonných podmínek a prokázání nezávadnosti těchto sedimentů bylo zadáno zpracování analýzy nánosů.

Výsledky rozborů – protokol o zkoušce číslo B 7057/2014 je uveden v přílohách