Domů » Zprávy » Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Vážení občané, vzhledem k blížícímu se Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které se uskuteční již za několik dnů, zveřejňujeme další informace.

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá). Při SLDB 2011 mají sčítané osoby poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě. Pokud budete mít zájem zaslat sčítací formulář elektronickou cestou a nemáte takto možnost učinit z domova, můžete k tomu využít veřejný internet v přízemí budovy Kulturního a informačního střediska, náměstí Komenského 170, v pracovní době KIS od 8:00 – 16:00 hodin. Internet k tomuto účelu bude zpřístupněn a zabezpečen k diskrétnímu vyplňování osobních údajů od 28.3.2001 – 14.4.2011.

Sčítání lidu – bezpečnostní opatření

•sčítací komisaři musí být označeni služebním průkazem s fotografií a nacionálemi a současně předloží svůj osobní průkaz • jméno a příjmení sčítacího komisaře je uvedeno na úřední desce obecního úřadu • správnost jména sčítacího komisaře lze ověřit telefonicky na call centru • občan může požádat o návštěvu sčítacího komisaře v termínu, kdy s ním bude v bytě jiná osoba • občan není povinen vpouštět sčítací komisaře do bytu • nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem • v termínu od 19. do 30. 5.2011 bude probíhat došetřování údajů v domácnostech, které neodevzdaly žádný vyplněný formulář, přestože toto od komisařů převzaly Více informací získáte na adrese www.scitani.cz

Dokumenty ke stažení: