Domů » Zprávy » Informace o sčítání 2011

Informace o sčítání 2011

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.
(18.3.2011 – Doplněno o dokumenty ke stažení)

Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.

Novinky sčítání lidu 2011

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání: • Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství. • Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. • Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. • Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty. • Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. • V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání. • Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Jak se budeme sčítat ?

Před návštěvou komisaře:
Od 26. února do 6. března 2011 budou sčítací komisaři roznášet do schránek letáček se základními informacemi o sčítání lidu a lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde předat sčítací formuláře. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku a domluvit si jiný čas návštěvy. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Seznam všech sčítacích komisařů bude zveřejněn na scitani.cz.

Komisař přinese formuláře:
Od 7. do 25. března navštíví sčítací komisaři každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně). Sčítací komisař bude při roznosu formulářů nosit viditelně umístěný speciální průkaz sčítacího komisaře, kterým se na požádání prokáže společně s občanským průkazem při návštěvě v každé domácnosti. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete. Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí formulářů podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami: • Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní) • Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden) • Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů) Převzít formuláře pro všechny členy domácnosti může osoba starší 15 let. Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: • On-line vyplnění a odeslání na internetu • Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout) • Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí) Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku, která bude v provozu od 26. února do 20. dubna 2011 denně 8 – 22 hod a domluvit si jiný čas návštěvy. Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě (poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky) do 14. dubna.

Vyplnění formulářů:
Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština). K vyplnění papírových formulářů použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře prosím nepřekládejte, budou zpracovány hromadným strojovým skenováním. Formuláře můžete vyplnit elektronicky. K tomu potřebujete počítač připojený na internet a papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na scitani.cz přihlásíte (po rozhodném okamžiku – půlnoci z 25. na 26. března 2011), otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Reader verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Adobe Readeru. Pokud vás při roznosu formulářů zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře. Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích předvyplněny. Správnost údajů ověříte, případně je opravíte. Tato inovace by měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů. V žádném případě však nebudou předvyplněny osobní údaje. O pomoc s vyplněním můžete požádat sčítacího komisaře. Jeho úkolem není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní. Můžete zavolat na bezplatnou informační linku, která bude v provozu od 26. února do 20. dubna 2011 denně 8 – 22 hod. Veškeré informace najdete na scitani.cz. Dotazy můžete posílat e-mailem na info@scitani.cz. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tzv. rozhodný okamžik, tím je půlnoc z 25. na 26. března.

Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést. Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů. Odevzdání vyplněných formulářů: Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby: • vyplníte a odešlete je elektronicky • předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá • zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu • osobně je odevzdáte na sběrném místě (v letáčku uvedené poště) Ať zvolíte kteroukoliv cestu odevzdání, formuláře prosím odevzdejte do 14. dubna 2011. Odpovědi na další dotazy získáte na infolince Českého statistického úřadu nebo na infomailu info@scitani.cz.

Pro informaci uvádím statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 585858 – Tlumačov

Sčítání v rocePočet obyvatelPočet domů
18691 490246
18801 908303
18902 039317
19002 224332
19102 285348
19212 183370
19302 416443
19502 611587
19612 647633
19702 573660
19802 500685
19912 325766
20012 404765

Dokumenty ke stažení:

Veškeré informace ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 najdete na www.scitani.cz