Domů » Zprávy » Revitalizace parku ul. Sokolská, Tlumačov

Revitalizace parku ul. Sokolská, Tlumačov

S ohledem na připravovanou akci „Revitalizace parku ul. Sokolská, Tlumačov“, bude v termínu od 24.března do 31.března 2011 v parku na ul. Sokolská prováděno kácení určených dřevin, které je v souladu s projektovou dokumentací a rozhodnutím o povolení kácení vydaným na předmětnou akci.

Vzhledem k této situaci upozorňujeme občany, že v průběhu provádění výše uvedených prací dojde k omezení pohybu osob při průchodu parkem, a současně všechny občany vyzýváme, aby dbali zvýšené osobní bezpečnosti při pohybu v okolí parku.
Děkujeme za pochopení.

Na dokreslení celé akce přikládáme půdorysné uspořádání a vizualizaci budoucího stavu nově revitalizovaného parku.