Domů » Zprávy » Povodeň – záplava, informační zpráva č.5/06/2010 ze dne 14.6.2010

Povodeň – záplava, informační zpráva č.5/06/2010 ze dne 14.6.2010

V neděli 13.6.2010 ve 12.00 hodin odřad příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje po téměř pěti dnech nepřetržitého provozu vypnul velkokapacitní čerpadlo MČS 400 s tím, že se podařilo úspěšně odčerpat velkou vodní lagunu v lokalitě u rybníčka.

Tomu však předcházelo rozhodnutí povodňové komise ze dne 12.6.2010 (čas 7:00 hod) o rozdělení velké vodní laguny v místech s minimální výškou vody pomocí dřevěných hranolů a pytlů s pískem, což zrealizovali členové Jednotky SDH Tlumačov ve spolupráci s profesionálními hasiči z Jihočeského kraje. Tímto opatřením se oddělila voda ze štěrkoviště (52 ha – dle evidence Moravského rybářského svazu) a čerpala se jen voda ze zemědělských pozemků o ploše cca 5 ha (stav k 12.6.2010, čas 11:00 hod) z lokality Horní louky, která se rozprostírala v těsné blízkosti zástavby u rybníčka.

Aby nebylo vše tak jednoduché, tak sobotní večerní bouřka vyvrátila více jak stoletou lípu v ul. Sportovní na vzdušné vedení NN. Z důvodu poruchy na distribučních rozvodech vysokého napění byl v celé obci více jak dvě hodiny výpadek elektrického proudu. V nedělních ranních hodinách naše jednotka SDH posílená o jednoho jihočeského hasiče (specialistu na práce s motorovou pilou) odklízela a likvidovala spadený strom, aby energetici mohli zrekonstruovat drátové vedení potřebné pro zajištění dodávka elektřiny do rodinných domů v ul. Sportovní.


Základní informace o čerpání vody z laguny v severozápadní části katastru obce:
• odhad celkové vodní plochy ke dni zahájení čerpání = 75 až 80 ha (52 ha štěrkoviště, zbytek zaplavené zemědělské pozemky),
• odčerpávání vody bylo realizováno odřadem 8 příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (z územních odborů České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice), kteří měli k dispozici velkokapacitní čerpadlo MČS 400 o výkonu 10 – 40 m3 vody za minutu.
• čerpání vody bylo zahájeno dne 8.6.2010 v 15.30 hod a čerpání bylo ukončeno dne 13.6.2010 ve 12.00 hodin
• celkové množství odčerpané vody čerpadlem MČS 400 = 120 – 150 tis. m3Informace o aktuální situaci ve věci realizace protipovodňových hrází v Tlumačově:
• budoucí investor stavby Povodí Moravy s.p. pozval vlastníky pozemků, kteří dlouhodobě odmítají odprodat nezbytně nutné části pozemků dotčené stavbou protipovodňových hrází, na jednání, jenž se uskuteční dne 23.6.2010 v Tlumačově. V případě, že by po tomto jednání došlo k dořešení všech majetkoprávních vztahů potřebných pro budoucí stavbu protipovodňových hrází, tak je (stále ještě) reálný termín zahájení této veřejně prospěšné stavby v horizontu několika měsíců, respektive do 1 roku.Informace o postřiku proti komárům:
• v průběhu 24. týdne, dle vhodného počasí (příznivá teplota, nesmí pršet a nesmí foukat silný vítr) bude provedeno na území obce druhé kolo postřiku (zadýmení) proti létajícím komárům.