Domů » Zprávy » Povodeň – záplava, informační zpráva č.4/06/2010 ze dne 9.6.2010

Povodeň – záplava, informační zpráva č.4/06/2010 ze dne 9.6.2010

V úterý 8.6.2010 od 15.30 zahájil odřad příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje odčerpávání vodní laguny v lokalitě u rybníčka pomocí velkokapacitního čerpadla MČS 400.

Do středy odčerpávalo čerpadlo vodu v objemu 15 m3/min s tím, že výtlačné vedení (v délce 150 m) sestávající ze dvou hadic o průměru 200 mm odvádělo vodu do Mojeny.
Vzhledem k příznivému vývoji počasí, kdy hladina Mojeny klesá o 8-10 cm za 24 hodin, bylo dohodnuto s velitelem obsluhy čerpadla o posílení výtlaku o další proud, což bylo realizováno ve středu 9.6.2010 v 8.00 hod. Tímto byl také zvýšen průtok na 20 – 25 m3/min, což je limitní objem vzhledem k optimálnímu výkonu čerpadla a maximální délce výtlačného vedení.


Z důvodu zahájení masivního výskytu komárů bude dnes, ve středu dne 9.6.2010, na většině zastavěného území obce v podvečerních a večerních hodinách proveden postřik (zadýmení) proti létajícím komárům. Tento postřik objednal Zlínský kraj pro lokality, v kterých se předpokládá velký výskyt komárů (Chropyně, Zářičí, Otrokovice, Kvasice…), a termín aplikace byl konzultován s pracovníky Krajské hygienické stanice ve Zlíně. Při provádění postřiku však nesmí pršet a nesmí foukat silný vítr. Byť je postřik zdravotně nezávadný, tak přesto se doporučuje v místě aplikace omezit jakékoliv aktivity a po dobu aplikace uzavřít nemovitosti – tzn. nevětrat.