Domů » Zprávy » Červnová hanácká slavnost v Tlumačově 2010

Červnová hanácká slavnost v Tlumačově 2010

Obec Tlumačov – Kulturní a informační středisko Tlumačov a DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov připravili 18. -20. června 2010, po dvouleté pauze, nejen pro občany Tlumačova, ale i širokého okolí, tradiční Červnovou hanáckou slavnost.

Slavnost byla zahájena v pátek 18. června 2010 ve 20 hodin v parku v ulici Sokolská taneční zábavou se skupinou Milénium. Počasí, které nebylo na konci týdne přívětivé se nakonec umoudřilo, takže tanečníci se jistě dobře, až do velmi brzkých ranních hodin, bavili. Jen kdyby nebylo těch komárů…
V sobotu 19. června 2010 slavnost pokračovala ve folklórním duchu. Ve 13 hodin se vydal průvod s krojovanými účastníky na pochod od budovy obecního úřadu k připravenému jevišti i hledišti v ulici Sokolská. V čele průvodu již tradičně jel Hanák na koni s tlumačovskou vlajkou, dále následovali čelní představitelé obce a hosté, kteří byli také v obecních hanáckých krojích. Za nimi kráčeli členové folklorních souborů. Do kroku jim hrála dechová hudba Hulíňané.
Po přivítání starostou obce Ing. Jaroslavem Ševelou, vystoupily jednotlivé soubory. Jako první se představil Dětský taneční soubor Ječmínek z Mysločovic s pásmem „Řemesla“. Písně z Tlumačova a okolí nám zazpíval mužský pěvecký soubor Hlahol, také z Mysločovic. Dále se v programu představily slovácké soubory Radovan a Pozdní sběr z Napajedel v doprovodu cimbálové muziky Dolňáci. Pásmo tanců ze Slovácka – Boršické, Hrozenské a Straňanské v jejich podání se jistě líbilo. No a na závěr, pod názvem „Po hanácke sobě dopnem“, zatančil a zazpíval Hanácký folklorní soubor Kosíř z Kostelce na Hané.
Všichni přítomní diváci se těšili a po 15 hodině se dočkali hodinového vystoupení známého folklorního zpěváka Jožky Šmukaře. Pan Šmukař zazpíval známé i neznámé lidové písničky při doprovodu své cimbálové muziky. Svým příznivcům rád podepsal fotografii i poslední vydané CD a při společném fotu rád zapózoval.
Celý sobotní pořad, za velmi příjemného počasí (ani horko, ano zima), uváděl vynikající pan Jiří Vrba z Pivína (u Prostějova).
Neděle 20. června 2010 patřila od 14 hodin dětem. DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, pro ně přichystalo Pohádkový dětský den pro celou rodinu. Červnová hanácká slavnost se konala za finančního přispění Zlínského kraje, fondu kultury a Obce Tlumačov.
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci tak náročné akce, jímž Červnová hanácká slavnost bezesporu je, podíleli. Ať už to byli pracovníci obecní údržby nebo pracovnice KIS Tlumačov.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Nedělní počasí nám moc nepřálo, proto plánovaný Dětský den, který měl probíhat v parku, byl přesunut z větší části do prostorů místní tlumačovské Sokolovny. Zde ve velkém sále probíhal tříhodinový program pro přítomné diváky. Své vystoupení zde předvedly děti z kroužků aerobiků při DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, kouzelník Veselý Jirka z Ostravy a kejklíř z „Cirkusu trochu jinak“ taktéž z Ostravy.
V malém sále děti plnily po celou dobu různé soutěžní úkoly jako například hod na cíl, skládání puzzlů, skákání v trampolíně, domino, megahry. Také si zde mohly nechat pomalovat obličej různými motivy. Opět byl velký zájem o motiv motýlka u děvčat a u chlapců frčel Spiderman. Maminky mohly využít možnosti ošetření pleti anebo nalíčení kosmetikou Mary Kay. Před Sokolovnou bylo nástupní a výstupní místo valníku taženým koňmi, který děti vozil po Tlumačově. Na házenkářském hřišti si mohly děti zastřílet ze vzduchovky nebo si prohlédnout hasičskou či policejní techniku. Ti odvážnější měli možnost povozit se v parku na koních pod vedením p. Juráňové. Po splnění alespoň 4 úkolů si děti přišly zatočit kolem štěstí do hlavního sálu a vyhrát jednu z mnoha pěkných cen.
I vzhledem k tomu, že počasí bylo chladné a mírně deštivé, přišlo na tuto akci cca 500 účastníků. Program byl velmi pestrý a děti získaly během odpoledne spoustu sladkostí a nějaký ten dáreček. Pestrost programu pro děti a jejich rodiče byla díky finanční podpoře Obce Tlumačov a také díky spolupráci s různými složkami, jako SRPŠ Tlumačov, Zemský hřebčinec Tlumačov, SDH Tlumačov, Tělocvičná jednota Sokol Tlumačov, AVZOTSČ ČR, Policie ČR a p. Juráňové z Tlumačova, za což všem velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci a další společnou akci.
Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko


Fotografie v galerii – Červnová hanácká slavnost v Tlumačově