Domů » Zprávy » Epidemie chřipky

Epidemie chřipky

V souvislosti s předpokládanou kulminací chřipkového onemocnění v rámci první vlny pandemie nové chřipky v průběhu měsíce prosince, MUDr. Hana Tkadlecová – vedoucí odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice ve Zlíně, zpracovala pro občany níže uvedené informace, které by měly napomoci zpomalit postup epidemie a zmírnit její následky.

V současné době probíhá na území Zlínského kraje, tak jako téměř v celé Evropě, první vlna pandemie nové chřipky. Počet nemocných na konci 48. kalendářního týdne dosáhl 2459 nemocných na 100 000 obyvatel.
Skutečná chřipka se často zaměňuje za ostatní virózy, případně bakteriální onemocnění. V době epidemie je minimálně polovina všech nemocí dýchacích cest způsobena chřipkovým virem, zbytek jsou jiné infekce. Odlišit se to ale dá jen pouze speciálním laboratorním vyšetřením.

Typická chřipka začíná většinou z plného zdraví a náhle třesavkou, zimnicí, horečkou, schváceností, únavou, bolestmi hlavy nebo celého těla. V tento okamžik je třeba ihned ulehnout do postele, popíjet teplé tekutiny, případně užívat léky proti horečce a bolestem. V případě, že se jedná o rizikového pacienta (s chronickým onemocněním srdce, plic, s obezitou, nebo jinak oslabeného pacienta) nebo se stav rychle zhoršuje, je třeba vyhledat lékaře.

V dnešní době máme k dispozici více prostředků na ochranu či léčbu, známe původce i jeho chování, takže můžeme částečně ovlivnit průběh epidemie. Jde ale o respirační onemocnění, které nejde vymýtit, a musíme se s ním nějakým způsobem, když přijde, vypořádat.

Důležité je v první řadě pečovat o své zdraví (pestrá strava, dostatek spánku, minimum stresu). Pokud budeme v dobré kondici, zvyšujeme tím šanci na lehčí průběh onemocnění. V době probíhající epidemie je vhodné vyhýbat se místům s nakumulováním lidí (hromadné akce, koncerty, nákupní centra, čekárny u lékaře, hromadné dopravní prostředky), vyhýbat se kontaktu s nemocnými, nebo si od nemocného jedince držet alespoň jakýsi odstup – optimálně 1,5 -2,0 metry. Je dobré v tuto dobu se navzájem nevítat objímáním, podáváním rukou či líbáním. Důležitá je hygiena rukou, což je třeba zdůraznit hlavně dětem, aby si častěji myly ruce teplou vodou a mýdlem. Lze používat i dezinfekční ubrousky v případě, že není možnost okamžitého umytí rukou. Používat bychom měli papírové kapesníky, které bychom měli ihned po použití vyhodit. Dále je vhodné upozornit děti, aby si s ostatními nepůjčovali mobilní telefony, láhve s pitím a třeba svačiny. Požití roušky nebo polomasky je možné doporučit při péči o nemocného. V uzavřených prostorách – ve školách, zaměstnání i doma – je třeba často větrat, čímž se naředí infikovaný vzduch.

K léčbě komplikovaných případů je k dispozici dostatečný počet speciálních léků – antivirotik, k dispozici jsou ve všech zdravotnických zařízeních.

Své důležité místo v ovlivnění nemocnosti, komplikací i úmrtnosti má očkování. A to jak očkování proti sezónní chřipce, tak očkování proti pandemické chřipce pro vybrané skupiny. Očkování je možné i v současné době v probíhající epidemii, protože stále větší část lidí nebyla nakažena a užitek z očkování se může zúročit i v očekávané druhé vlně pandemické chřipky za několik měsíců. Očkování proti sezónní – běžné chřipce lze doporučit všem – ochrání nejen sebe, ale i své okolí a sníží tak riziko, že by mohli onemocnět dvěma chřipkami po sobě, což může být neúměrná zátěž pro organizmus.

Dodržováním všech těchto opatření se dá zpomalit postup epidemie a zmírnit její následky.

MUDr. Hana Tkadlecová
Protiepidemický odbor
KHS ZK se sídlem ve Zlíně