Domů » Zprávy » Knihovna opět zkvalitnila své služby

Knihovna opět zkvalitnila své služby

V červnu 2009 získala naše knihovna ze státního rozpočtu ČR, konkrétněji z Ministerstva kultury, dotaci 37 000 Kč na změnu knihovnického systému a zlepšení služeb pro čtenáře – nový knihovnický software. Celkově stál nový PC program 53.385 Kč. Chybějící částka 16.385 Kč byla uhrazen z obecního rozpočtu.

Zlepšení služeb spočívá v tom, že si každý čtenář může, v pohodlí svého domova, na tlumačovském webu vyhledat v kolonce KIS Tlumačov místní knihovnu, kde se nachází on-line katalog knih http://188.246.96.30:8080/indexs.php a zjistit aktuální stav knižního fondu. Zadáním slova z názvů zjistíte, zda se kniha v naší knihovně nachází či nikoliv. Taktéž se můžete podívat, které knihy od vašeho oblíbeného autora máme k dispozici. Pokud nebudete vědět, kolik a jak dlouho máte knižní fond půjčený, zjistíte to v kolonce čtenáři a výpůjčky, kde se přihlásíte uživatelským jménem. Na svém účtu naleznete, které knihy jste již měli zapůjčené a zda nemáte upomínku za nevrácení v daném termínu.
Také si můžete knihu (pokud je již zapůjčená) rezervovat, nebo prodloužit výpůjční lhůtu. Výpůjční protokol byl již plně automatizován. Výpůjční doba knih je nyní hlídána počítačem a je nastavena na dobu dvou měsíců. Je tedy nutné dodržovat termíny vrácení půjčených knížek. Máte možnost si výpůjční dobu před uplynutím 8 týdnů prodloužit, a to buď osobně, telefonicky na čísle 577 929 633, nebo e-mailem na adrese: kis@tlumacov.cz. Po uplynutí výpůjční doby, se vám na vašem účtu začnou automaticky připisovat upomínky a poplatky za nevrácení knih. Za nevrácené knihy budete upozorněni e-mailem (pokud je zadán v přihlášce) nebo písemně. Sankční poplatky činí, do 2 týdnů po uplynutí výpůjční lhůty, 5 Kč. 1. až 4. upomínka poplatek od 10 – 50 Kč. Při nevrácení knihy ani po 4. upomínce, se předává věc k přestupkovému řízení. Dodržujte, prosím, výpůjční dobu – předejdete nepříjemnostem.
Dále jsme na web knihovny zařadili seznam knih z výměnného souboru, knih zakoupené v roce 2009 a seznam povinné četby pro studenty.
Za období leden až červen 2009 navštívili naši místní knihovnu 424 občané; z toho 74 využilo veřejný internet, který je po dobu jedné hodiny zdarma. Bylo zapůjčeno 1 310 knih a 310 časopisů. K 7. 12. 2009 činí celkový počet knižního fondu 5 099.

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ MODERNÍ KNIHOVNY, KDE JSME PŘIPRAVENI VÁM PORADIT PŘÍPADNĚ POMOCI S VÝBĚREM KNIHY.