Domů » Zprávy » Nezaměstnanost se stále zvyšuje

Nezaměstnanost se stále zvyšuje

Podle analytiků může míra nezaměstnanosti v České republice koncem roku 2009, respektive počátkem roku 2010, pokořit magickou hranici 10 %, což představuje více jak 550 000 osob bez zaměstnání.

Aktuálně za měsíc červenec je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR na hodnotě 8,4 %.
Ve Zlínském kraji k 31.7.2009 na jedno volné pracovní místo připadá 17,3 uchazečů o zaměstnání. Nejčastěji nabízená volná pracovní místa jsou v profesích zedník (139 pracovních míst). Dalšími nejčastěji nabízenými volnými pracovními místy jsou místa pro obsluhu strojů na výrobu obuvi (82), telefonisty (64), řidiče nákladních automobilů a tahačů (48), a kuchaře (38).

Příznivější vývoj jak v ekonomice, tak i v zaměstnanosti, se předpokládá nejdříve od jarních měsíců roku 2010.

Za období uplynulých 7 měsíců letošního roku jsme v oblasti daňových příjmů, které tvoří rozhodující část rozpočtu obce, zaznamenali pokles o cca 1,3 mil Kč oproti roku 2008, ale naopak oproti roku 2007 evidujeme nárůst v oblasti daní o 0,5 mil. Kč.
Obec Tlumačov v rámci aktivní politiky zaměstnanosti přijala již v jarních měsících 10 pracovníků, kteří byli evidováni na Úřadu práce ve Zlíně, na veřejně prospěšné práce, které spočívají ve výkonu pomocných a úklidových prací při údržbě veřejného prostranství v obci a přilehlém katastru obce.

Pro informaci níže předkládám vývoj míry nezaměstnanosti v Tlumačově v porovnání se Zlínským krajem za období 01/2008 – 07/2009.