Domů » Zprávy » Rekonstrukce chodníků v ulicích Masarykova a Kvasická

Rekonstrukce chodníků v ulicích Masarykova a Kvasická

V souladu se záměrem Obce Tlumačov průběžně a postupně opravovat chodníky ve smyslu nahrazovat nerovný a zdeformovaný povrch (vesměs litý asfalt, či starou a místy rozpraskanou betonovou dlažbu 30/30) novou nášlapnou vrstvou ze zámkové dlažby, tak i letos v Tlumačově probíhá rekonstrukce chodníků, a to v ulicích Masarykova a Kvasická o celkové výměře cca 850 m2.

Průměrná šířka chodníku bude 2 m a v místech komunikačního křížení bude provedena bezbariérová úprava.
Chodník v ul. Masarykova (od hasičské zbrojnice po přechod vč. chodníků kolem autobusové zastávky) představuje náklad ve výši 464 302,- Kč a jeho dokončení je stanoveno do 31.8.2009.
Smluvní cena za rekonstrukci chodníků v ul. Masarykova (od fary po křižovatku směr na Kvasice) a v ul. Kvasická (od křižovatky po poštu) je určena ve výši 725 323,- Kč a dokončení stavebních prací v této lokalitě se předpokládá do 30.9.2009. Harmonogram prací v tomto úseku musí být uzpůsoben plánované stavbě plynovodní přípojky pro lékárnu, která se bude realizovat v termínu 25.–27.8.2009.

Financování rekonstrukce chodníků ve výše uvedených lokalitách je zajištěno výhradně ze zdrojů obce, které jsou vyčleněny v rozpočtu pro rok 2009.


Do konce srpna bude také zrealizována oprava výtluků, respektive jiných deformací (ul. Švermova, křižovatka U Trojice, ul. 6.května), a propadlých dešťových silničních vpustí (ul. Švermova, Jiráskova, Dr. Horníčka) v místních komunikacích, a to v celkové ceně cca 130 000,-Kč.

Dále pracovníci oddělení údržby obce v současnosti provádí opravu chodníku v ulici Švermova formou nového podsypu, překládky a vyrovnání stávajících betonových dlaždic o rozměrech 30/30/4 cm.