Domů » Zprávy » Vyhodnocení účinnosti a úspor regulátorů veřejného osvětlení v Tlumačově

Vyhodnocení účinnosti a úspor regulátorů veřejného osvětlení v Tlumačově

Od února 2008 je ve většině tlumačovských ulic regulováno veřejné osvětlení pomocí dvou speciálních regulátorů Reverberi, které jsou osazeny ke stávajícím rozvaděčům veřejného osvětlení v ul. Švermova a nám. Komenského.

Funkce regulátorů spočívá ve snížení napětí z 220 V na 180 V, čímž dochází ke snížení příkonu svítidel a také nepatrnému ponížení intenzity osvětlení. K postupnému snížení napětí z 220 na 180 V dochází v době, kdy se předpokládá menší pohyb osob či vozidel (např. v čase od 21.00 do 05.00 hod).
Z celkových pěti rozvaděčů veřejného osvětlení, je regulátor osazen jen na těch rozvaděčích, které mají největší příkon a u kterých je tím pádem i regulace maximálně účinná – a to RVO Švermova s výkonem 6,5 kW (osvětlení ulic Švermova, Jiráskova, Machovská , 6.května a Nová) a RVO nám. Komenského s výkonem 19,5 kW (osvětlení ulic nám. Komenského, Kvasická, Dolní, Masarykova, Sokolská, Nádražní, Nivy, Machovská).
Na těchto dvou rozvaděčích byla spotřeba za posledních 12 měsíců ve výši 78 145 kWh, což je o 17 918 kWh méně, než v uplynulém období, kdy regulace nebyla prováděna (respektive jsme v minulosti vypínali od 24.00 hod do 5.00 hod vždy 2 fáze, což znamenalo vypnutí 2/3 svítidel v uvedených lokalitách).
Při platných cenách elektrické energie se úspora za období 02/2008 – 02/2009 = 17 918 kWh dá vyjádřit ve finančním objemu, což představuje částku cca 45 000 Kč.

Například za celý rok 2008 jsme spotřebovali v Tlumačově elektrickou energii související s veřejným osvětlením v celkovém množství 112 395 kWh, a to znamená úhradu z rozpočtu obce ve výši 310 000 Kč ve prospěch společnosti E.ON,a.s.