Domů » Zprávy » Anonym v poštovní schránce

Anonym v poštovní schránce

Vážení spoluobčané,
když jsem minulý týden našel v poštovní schránce anonym, který je svým obsahem o zeleni v obci velmi jednostranný, dlouze jsem zvažoval, zda-li na něj mám vůbec reagovat.

Kladu si otázku co je cílem? Co si pisatel / pisatelka od takového dopisu slibuje? Cožpak v Tlumačově nefungují standardní způsoby komunikace mezi občany a obcí? Na to si musíme odpovědět každý sám. Já jsem přesvědčen, že ano a komunikační možnosti tu jistě jsou: osobní účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce, osobní jednání na obecním úřadě, Tlumačovské novinky, e-mail, telefon. Komunikace má však jedno zásadní pravidlo a sice, že se člověk představí nebo na závěr textu připojí svoje jméno a podpis.
Slovník cizích slov ( Lumír Klimeš ) SPN 2005 definuje anonym následujícím způsobem: nejmenovaný, nepodepsaný, neznámý původce, neznámý tvůrce, anonymní, tj. nepodepsaný dopis.
Pokud chce anonymní pisatel opravdu komunikovat, musí vystoupit ze své anonymity. K tomuto kroku mu přeji hodně odvahy.