Domů » Zprávy » Slavnostní zahájení stavby Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín

Slavnostní zahájení stavby Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín

Ve středu 2. července se uskuteční slavnostní zahájení stavby Rychlostní komunikace R 55, úsek Skalka – Hulín formou poklepu na základní kámen stavby.

Vlastní realizace stavebních prací bude zahájena až s nástupem podzimních měsíců (září) z důvodu provedení sklizně zemědělských kultur na pozemcích dotčených stavbou rychlostní komunikace.
Zhotovitelem díla v celkové hodnotě převyšující 2,8 miliardy Kč (bez DPH) je sdružení stavebních firem SSŽ,a.s, Strabag,a.s, OHL ŽS,a.s. a PSVS,a.s. s názvem Sdružení Skalka – Hulín R55.
Úsek Skalka–Hulín rychlostní komunikace R55 navazuje na severovýchodní obchvat Otrokovic, který je v provozu od roku 2006. Konec stavby R 55 v km 10,800 tvoří rozhraní se stavbou D1 0135 Kroměříž–Říkovice.
Úsek Skalka – Hulín představuje rychlostní komunikaci v kategorii R 24,5/120 o celkové délce 10,8 km, která mimo vlastní vozovku obsahuje i 7 přemostění, oboustranné odpočívadlo (v lokalitě mezi obcí Kurovice a Záhlinicemi), obratiště vozidel údržby v místě budoucího přemostění stávající panelové cesty do lomu (k.ú. Tlumačov) a protihlukovou stěnu u Chrášťan.
Dokončení rychlostní komunikace R55 v úseku Skalka – Hulín, která zasahuje do šesti katastrálních území, se plánuje v termínu do 31.12.2011 a úplné uvedení do provozu v průběhu roku 2012.

zdroj: www.rsd.cz, Sdružení Skalka – Hulín R55