Domů » Zprávy » Slavnostní pasování prvňáčků na Malé čtenáře

Slavnostní pasování prvňáčků na Malé čtenáře

Ve středu 25. června 2008 se v místní knihovně Tlumačov uskutečnilo Slavnostní pasování prvňáčků na Malé čtenáře. Společně se svou třídní učitelkou Mgr. Lenkou Odložilíkovou se přišlo 14 dětí seznámit s knihovnou.

Na besedě byl žákům hravou divadelní formou předveden proces vzniku knihy – zahráli si na kuchaře a knihu si společně „uvařili“. Aby nevařila jen paní knihovnice Petra Šimoníková, přizvala si na pomoc samotné žáčky, které proměnila spolu s paní Janou Řičicovou v kuchaře a kuchařky.
Do velkého hrnce byly dány suroviny potřebné ke vzniku knihy, jako např.: spisovatel, ilustrátor, grafik, papír, psací stroj, tiskárna, počítač a nakladatelství. V ohromném hrnci se všechno velkou vařečkou zamíchalo a bylo odneseno do kuchyňky vařit. Mezitím děti skládaly z písmen slova, ověřovaly si znalosti jak ze školy, tak i z Tlumačova a dokazovaly, že jsou hodny pasování na čtenáře. Potom kuchař donesl z kuchyňky hrnec, opatrně odklopil pokličku a …v té chvíli děti vydechly překvapením. Na jeho dně ležely krásné ilustrované pohádkové knížky a každý žáček si ji mohl odnést domů. Pak děti složily slavnostní slib, byly dekorovány šerpou a obdržely zdarma průkaz čtenáře na jeden rok, pamětní diplom a drobné dárky. Vše bylo zakončeno slavnostním přípitkem s malým občerstvením, které připravily pracovnice KIS.

Slib malých čtenářů:

Slibuji, že se ke knihám budu chovat jako
ke svým nejlepším kamarádkám a o každé pěkné knížce
povím ostatním dětem, aby i ony zažily podobnou radost ze čtení.