Domů » Zprávy » Červnová hanácká slavnost se vydařila

Červnová hanácká slavnost se vydařila

Červnová hanácká slavnost v Tlumačově se konala v sobotu 21. června 2008 a navázala na tradici Hanáckých dnů, pořádaných v naší obci v letech minulých. Pod novým názvem se skrývala akce pro všechny generace, společně připravená Kulturním a informačním střediskem Tlumačov a Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov za finanční podpory Zlínského kraje, fondu kultury a Obce Tlumačov.

Slavnost byla zahájena ve 13 hodin krojovaným průvodem z náměstíčka, ulicí Nádražní a Sokolskou k místní sokolovně. Zde všechny přítomné přivítal starosta obce Ing. Jaroslav Ševela. Červnová hanácká slavnost pak pokračovala programem KIS u sokolovny a atrakcemi pro děti, které připravily pracovnice DDM Sluníčko.

Vystoupení folklorních souborů u sokolovny uváděla humornou hánáčtinou paní Marie Pachtová, lidová vypravěčka z Vyškova. Pozvání na slavnost přijal dětský hanácký soubor Rozmarýnek působící při Základní škole Slovan Kroměříž. Děti ve věku od 4 – 8 let předvedly pásmo s názvem „Pletla kytku z rozmarýny“. Dalším dětským souborem, který na slavnosti vystoupil, byla Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem. Svým „Pozdravem z Valašska“ děti přiblížily divákům nejen hry a tance ale i písně, ve kterých se zrcadlí drsnost i malebnost valašského kraje. „Tance z okolí moravskoslovenského pomezí“ nám zatančili členové Souboru písní a tanců Dolina ze Starého Města. Diváci mohli vidět klidné i temperamentní tance, poslechnout si krásné písně doprovázené cimbálovou muzikou a obdivovat pestré kroje ze Slovácka. Program souborů uzavřela Hanácká beseda při MěKS Kojetín, která nám ukázala „Řemeslnické hanácké tance z Kojetína“. Soubor s dlouholetou tradicí nezůstal nic dlužen svému dobrému jménu a jeho vystoupení zahřálo u srdce nejednoho diváka. Po vystoupení folklorních souborů hrála do 18. hodin k tanci a poslechu vynikající dechová hanácká kapela Hulíňané.

V krásném prostředí tlumačovského parku probíhal program DDM Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov. Během programu na betonovém plácku mohli přítomní diváci shlédnout různá vystoupení dětí z kroužků aerobiku při DDM Sluníčko, své triky a kouzla zde předvedl Martin Jelínek z šermířsko – taneční skupiny Porta Temporis a příjemnou atmosféru, až do konce této akce, udržovala country kapela Náhoda, se kterou si všichni mohli zazpívat známé písničky.
Pro děti bylo připraveno po celém parku spoustu soutěží a her, mohly si zacvičit si s Hankou a Katkou, zkusit si zastřílet ze vzduchovky, nechat si pomalovat obličej, vytvořit mrkací sluníčko, které si odnášely na památku domů, povozit se na koních, zkusit si stříkat vodou z hasičské techniky, nebo se projet vláčkem, který vozil přítomné návštěvníky 2 hodiny zcela zdarma. Každý soutěžící si odnášel spoustu krásných cen a ti, kteří měli ještě více štěstí a byli vylosování v druhé šanci, si mohli zahrát kufříkovou hru Ber nebo nech být.

Po celou Červnovou hanáckou slavnost bylo krásné slunečné počasí, které tak napomohlo k výborné atmosféře a přilákalo velké množství dospělých a dětí nejen z Tlumačova, ale i okolních obcí.

Poděkování při přípravě a samotné realizaci slavnosti patří Zemskému hřebčinci Tlumačov, pracovníkům údržby místního Obecního úřadu, paní Jitce Fialové, Mgr. Lence Odložilíkové, SRPDŠ Tlumačov, HSD Tlumačov, AVZOTSČ ČR, p. Mačákové a všem dobrovolným pracovníkům, kteří se podíleli na realizaci této akce.

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii