Domů » Zprávy » Bezpečnost na železničním přejezdu v Tlumačově

Bezpečnost na železničním přejezdu v Tlumačově

V posledním období dochází na přejezdu v železničním km 161,657 v obci Tlumačov na ulici Dr. Ignáce Horníčka a Mánesova k signalizaci poruch přejezdového zabezpečovacího zařízení.

V tomto úseku je traťová rychlost 160 km/hod (rychlíky a expresní vlaky tu projíždějí pravidelně rychlostí 140 km/hod, vlaky EC 160 km/hod.).
U přejezdových zabezpečovacích zařízení kde je traťová rychlost větší jak 120 km/hod jsou z důvodu bezpečnosti přenášeny signalizace poruch přejezdového zařízení i na návěstidla, v našem případě v žst. Tlumačov (na odjezdová a vjezdová návěstidla ).
Kompletní přejezdové zabezpečovací zařízení (výstražníky,světla,žárovky,závory atd.) jsou elektronicky zabezpečeny tak, že jakákoliv porucha (spálená žárovka, násilné poškození břevna závory, nadzvednutí břevna závory apod.) okamžitě signalizuje poruchu tohoto zařízení a v tomto případě na uvedených návěstidlech se automaticky nastaví bezpečnější návěst – změní se z povolujícího návěstního znaku na „červenou „ – návěst „Stůj“. Znamená to, že vlaky musí neočekávaně brzdit a tím dochází k narušení plynulosti vlakové dopravy, jinak řečeno ke zpoždění vlaků. Jestliže vlak vzhledem ke své rychlosti a již malé vzdálenosti od návěstidla neubrzdí a projede návěstidlo kde je signalizovaná návěst „Stůj“ musí SDC Zlín tuto skutečnost šetřit jako mimořádnou událost v železničním provozu. S tímto také souvisí, že zaměstnanci Správy dopravní cesty musí pokaždé přijet k tomuto přejezdu, provést kontrolu přejezdového zabezpečovacího zařízení a uvést zařízení do provozu. Na tratích s rychlostí nad 120 km/hod. je činnost veškerých zabezpečovacích zařízení zaznamenávána, tzn. každé toto zařízení má tzv. archív v řídícím počítači, kde se přesně zjistí, jaká porucha ( signalizace poruchy) měla vliv na vznik výše popisované situace a stav daného zařízení, v našem případě přejezdu v železničním km 161,657.

Pro ilustraci uvádím přehled poruch na dotyčném PZZ za poslední období.

Datum poruchyČasMístoVliv na dopravuPříčina
21.7.200719:55 – 19:56Tlumačov PZZ km 161,657R 812+2´,Os 51601+13´Pozvednutí břevna závory
11.9.200714:00-14:38Tlumačov PZZ km 161,657R 809+6´,Os 3211+2, šetřeno jako MUPozvednutí břevna závory
31.12.200715:20 – 15:30Tlumačov PZZ km 161,657Os 4254+5´, šetřeno jako MUPozvednutí břevna závory
11.1.200807:25 – 07:39Tlumačov PZZ km 161,657Ex 522+6´, IC 131+7´, Os 3700+14´, šetřeno jako MUPozvednutí břevna závory
15.1.200817:45 – 17:55Tlumačov PZZ km 161,657Os 12810+5´,Os 44011+5´Pozvednutí břevna závory

ČD,a,s. Správa dopravní cesty Zlín se sídlem v Otrokovicích spravuje celkem 362 přejezdů (tj. úrovňových křížení pozemních komunikací s železniční tratí) na různých komunikacích ve Zlínském kraji. Z tohoto počtu je 182 přejezdů zabezpečeno světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Prvořadým úkolem naší správy je zajistit bezpečné fungování zabezpečovacích zařízení a tím omezovat kolize silniční a železniční dopravy. Bohužel jsou jednotlivci, kteří svojí neznalostí, ale i bezohledností a nevhodnými zásahy (například zbytečným a nebezpečným nadzvednutím závory) do zařízení nám způsobují mimořádné a zbytečné výjezdy pohotovostních zaměstnanců, což způsobuje značné finanční i provozní ztráty.
Zlínský kraj a některé obce se každoročně výrazně podílí na zvýšení bezpečnosti na přejezdech nemalou částkou, která má za cíl zlepšení křížení mezi železniční dopravní cestou a silničními komunikacemi, je proto škoda, že na druhé straně nám tito jednotlivci svými činy snižují finanční možnosti dalších vylepšení těchto kolizních bodů.


Vrchní přednosta SDC Zlín – Ing, Kašpar Ladislav