Domů » Zprávy » Czech POINT také v Tlumačově !

Czech POINT také v Tlumačově !

Obíhat budou data, ne občan. Také v Tlumačově mohou občané od letošního roku pořídit ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy (ISVS), aniž by museli navštívit různé úřady státní správy.

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Cílem projektu Czech POINT je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. Jedná se o:

  • Výpisy z Katastru nemovitostí (žadatel musí znát – u výpisu podle listu vlastnictví – katastrální území a číslo listu vlastnictví – u výpisu podle seznamu nemovitostí – katastrální území a parcelní číslo příp. číslo popisné)
  • Výpisy z Obchodního rejstříku (žadatel musí znát identifikační číslo organizace)
  • Výpisy z Živnostenského rejstříku (žadatel musí znát identifikační číslo organizace)
  • Výpisy z Rejstříku trestů (žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo)

Služba Czech POINT není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušné databáze.

Za vydání ověřeného výpisu se vybírá poplatek za první stránku 100 Kč, za každou další 50 Kč, za výpis z rejstříku trestů 50 Kč.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.
Více informací na www.czechpoint.cz

Zahájení provozu 1.2.2008 v budově obecního úřadu 1. posch., kancelář sekretariátu
pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00