Domů » Zprávy » Obec Tlumačov přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka údržby obce

Obec Tlumačov přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka údržby obce

Obec Tlumačov

přijme

do hlavního pracovního poměru

Pracovníka údržby obce

Kvalifikační předpoklady:  – vyučen

                                               – řidičský průkaz skupiny B

                                               – dobrý zdravotní stav

                                               – zručnost, samostatnost, zodpovědnost

                                               – bezúhonnost

Pracovní poměr:                   od 1.4.2024 nebo dohodou

Místo výkonu práce:                        katastr obce Tlumačov

Platové zařazení:                  dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění

Pracovní činnosti:                 údržba zeleně a veřejných prostranství

                                               údržbářské práce pro potřeby obce Tlumačov

K přihlášce do výběrového řízení musí být doloženy následující doklady:

– životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

– prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

V zalepené obálce v levém horním rohu označené „Výběrové řízení – pracovník údržby obce – NEOTVÍRAT“ poštou na adresu Obecní úřad Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, nebo osobně v úřední hodiny na podatelně OÚ Tlumačov v termínu:

do 13.3.2024, 16:30 hodin.

Bližší informace k výběrovému řízení podá Ing. Simona Hrtúsová, telefon: 577 444 211.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, případně nevybrat

žádného z přihlášených uchazečů. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči písemně

informováni; neúspěšným uchazečům budou vráceny osobní materiály.