Domů » Zprávy » Hlášení v MR 23.1.2024

Hlášení v MR 23.1.2024

Prezentace knihy Farní kostel svatého Martina v Tlumačově

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži vás srdečně zve na prezentaci knihy Farní kostel svatého Martina v Tlumačově, která se uskuteční ve středu 24. ledna 2024 od 17 hodin v budově KIS.

Tlumačovský farní kostel náleží k velmi významným kulturním památkám, u nichž dochované stavební struktury i detaily podávají cenná svědectví o středověkém i novověkém stavitelství a umožňují vhled do jeho bohatých stavebních dějin. Z hlediska praxe státní památkové péče lze na příkladu tohoto kostela výmluvně demonstrovat nezbytnost podrobného zkoumání a poznání kulturních památek jako základu pro jejich účinnou a kvalitní ochranu. Kniha v rámci pěti kapitol představí historii, stavební vývoj kostela, dále kostel z pohledu dějin architektury a umění, archeologii, i podrobný rozbor stavebního kamene. Kniha bude na místě k prodeji za zvýhodněnou cenu.