Domů » Zprávy » Výzva k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Tlumačov na rok 2024

Výzva k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Tlumačov na rok 2024

Obec Tlumačov oznamuje spolkům, neziskovým organizacím a klubům, které v obci dlouhodobě aktivně vyvíjejí svou veřejně dostupnou činnost, že z rozpočtu obce schváleného pro rok 2024 podpoří jejich činnost a vyzývá je k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu pro rok 2024.

K získání finanční podpory je nutné podat na OÚ Tlumačov vyplněné formuláře „Žádost/ti o poskytnutí příspěvku na činnost“. S případnými dotazy se v této věci můžete obrátit na pracovnice OÚ paní Lenku Dědkovou (tel. 577 444 216) nebo Ing. Simonu Hrtúsovou (tel. 577 444 215).
K podání žádostí je nutné v termínu do 31 3. 2024 dodat Výroční zprávu nebo Zprávu o činnosti za rok 2023 a zaregistrovat podporované akce v Kalendáři akcí u vedoucí KIS paní Renáty Nelešovské.

Žádosti, prosím, podávejte do pondělí 26. února 2024 na podatelnu obecního úřadu.

O schválené výši podpory a možnosti čerpání finančních prostředků budete písemně informováni.

Pozn.: tiskopis „Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost“ ke stažení s možností vyplnění ve Wordu je na adrese:
Formuláře Obecního úřadu Tlumačov ke stažení – Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost.