Domů » Zprávy » Výměna podhledu a osvětlení v tělocvičně ZŠ a rekonstrukce rampy u školní kuchyně

Výměna podhledu a osvětlení v tělocvičně ZŠ a rekonstrukce rampy u školní kuchyně

Jako první investiční akcí obce Tlumačov v letošním roce byla v průběhu letních prázdnin realizace stavby s názvem „Stavební úpravy tělocvičny v ZŠ Tlumačov – I. etapa“. Jednalo se o provedení stavebních prací, které obsahovaly odstranění stávajícího sádrokartonového podhledu, vložené tepelné izolace a nevyhovujícího zářivkového osvětlení ve velké tělocvičně.

Následně byl nově instalován dřevovláknitý podhled odolný proti mechanickému poškození, tepelná izolace a LED svítidla, která jsou určena do tohoto prostředí. Hlavním zhotovitelem, kterého rada obce schválila na svém jednání dne 6. 6. 2023, byla na základě uzavřené smlouvy o dílo společnost BP-COMPLET, s.r.o. Tlumačov.
Celkové náklady za provedení díla činily částku ve výši 2.329.152,87 Kč včetně DPH.

Bezprostředně navazující stavbou v rámci areálu školy byla kompletní rekonstrukce stávající nákladové rampy u školní kuchyně, odstranění zděného oplocení oddělující manipulační asfaltobetonovou plochu u nákladové rampy od atriové části školy a vybudování nové kóje pro popelnice.
Nová nákladová rampa, která je provedena ze žárově zinkovaných ocelových prvků tak, aby byla prodloužena její životnost, nahradila původní povětrnostními vlivy poškozenou betonovou rampu. Kóje na popelnice je vyrobena rovněž ze žárově zinkovaných ocelových prvků a plechů s prolisy, tzv. „tahokovu“.
Dodávku a montáž veškerých kovových konstrukcí zajišťovala zámečnická firma pana Romana Vrány z Tlumačova. Stavební úpravy zpevněných ploch pod novou rampou, doplnění fasády a okapového chodníku, včetně následných terénních úprav, byly provedeny odbornými pracovníky oddělení životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov.
Celkové finanční náklady stavebních a zámečnických prací, které byly financovány z prostředků Základní školy Tlumačov, činily částku ve výši 407.121,67 Kč.