Domů » Zprávy » Výzva k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu pro rok 2021

Výzva k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu pro rok 2021

Obec Tlumačov oznamuje spolkům, neziskovým organizacím a klubům, které v obci dlouhodobě aktivně vyvíjejí svou veřejně dostupnou činnost, že již tradičně z rozpočtu obce schváleného pro rok 2021 (dne 9. 12. 2020) podpoří jejich činnost.

K získání finanční podpory je nutné podat na OÚ Tlumačov vyplněné formuláře „Žádost/ti o poskytnutí příspěvku na činnost“ .
S případnými dotazy se v této věci můžete obrátit na pracovnici OÚ paní Lenku Dědkovou (tel. 577 444 216) nebo Ing. Simonu Hrtůsovou ( tel. 577 444 215).
K podání žádostí je nutné v termínu do pondělí 15.3.2021 dodat Výroční zprávu nebo Zprávu o činnosti za rok 2020 a zaregistrovat podporované akce v Kalendáři akcí u vedoucí KIS paní Renáty Nelešovské.

Žádosti, prosím, podávejte v období od pondělí 15. února 2021 do pondělí 15. března 2021 na podatelnu obecního úřadu.

O schválené výši podpory a možnosti čerpání finančních prostředků budete písemně informováni.

Pozn.: tiskopis „žádosti“ ke stažení s možností vyplnění ve Wordu je na adrese:
Formuláře Obecního úřadu Tlumačov ke stažení – Obec Tlumačov.