Domů » Zprávy » Uzávěrka prodloužena do 31.12.2017 – Fotosoutěž na téma: Tlumačov ve čtyřech ročních obdobích

Uzávěrka prodloužena do 31.12.2017 – Fotosoutěž na téma: Tlumačov ve čtyřech ročních obdobích

Kulturní a informační středisko Tlumačov vyhlásila na podzim minulého roku FOTOSOUTĚŽ NA TÉMA „TLUMAČOV VE ČTYŘECH ROČNÍCH OBDOBÍCH”. Až do 31. prosince 2017 můžete posílat fotografie obce Tlumačov ze všech čtyř ročních období. Tři nejlepší autoři obdrží věcné ceny.

Své fotky můžete posílat na emailovou adresu: vedoucikis@tlumacov.cz, Renata.Nelesovska@seznam.cz nebo přinést osobně do KIS Tlumačov. Do předmětu uveďte “Fotosoutěž”, v emailu vyplňte také své celé jméno, příjmení a kontakt. Uzávěrka soutěže je 31. prosince 2017.
Odborná porota (nejméně 2 profesionální fotografové) vyhodnotí zaslané fotografie a rozhodne o vítězi. Zároveň budou všechny zaslané fotografie vystaveny v Kulturním a informačním středisku Tlumačov a také na webu Tlumačova. Bude vyhlášena i nejzdařilejší fotografie.

Pravidla fotosoutěže:
1. Každý autor může soutěžit maximálně s 5 snímky, které lze zasílat od 1. října 2016 průběžně do 31. prosinec 2017.
2. Od jednoho autora může být oceněna jen jedna fotografie.
3. Snímky musí korespondovat s tématem fotosoutěže: „Tlumačov ve čtyřech ročních obdobích“.
4. Fotografie musí být ze současné doby.
5. Fotografie mohou být v digitální podobě – grafickém formátu JPEG a dostatečné kvalitě (minimálně 30×40/300 DPI) a min. velikosti 3 MB nebo vyvolané ve formátu A4.
6. Fotografie musí být opatřeny názvem, vaším jménem, adresou, telefonním číslem a emailem.
7. Autor musí k soutěžním snímkům dodat popis – název fotografie (co, kdo je na fotografii) a místo.
8. Osoby zachycené na pořízeném snímku (snímcích) souhlasí se zveřejněním tohoto snímku (snímků).
9. Účastník soutěže souhlasí s neomezeným použitím jeho fotografií pro účely obce a Tlumačovských novinek (propagační materiály, prezentace, webové stránky, kalendář, apod.).
10.Zasílat můžete pouze fotografie, jejichž autory jste vy nebo osoba, jež vám dala právo nakládat s autorskými právy k daným fotografiím.
11.Nejlepší snímky budou zveřejněny na webu www.tlumacov.cz a v tištěných novinkách.
12.Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změny pravidel a téma soutěže. Na výhru v soutěži není právní nárok.
13.Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které:
a) žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže,
b) autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (V případě výhry: jméno a příjmení se musí shodovat se jménem adresáta),
c) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
d) jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
e) byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem než je účastník soutěže,
f) nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,
g) obsahují jakékoliv nadpisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy, z důvodu možného považování za reklamu).