Domů » Zprávy » Výmalba podchodu v Tlumačově

Výmalba podchodu v Tlumačově

7. června 2017 konečně odstartoval dlouho plánovaný a připravovaný výtvarný projekt, který vznikl ve spolupráci obce, školy a SŽDC s.o., a měl za cíl zkrášlit nevzhledný tlumačovský podchod vedoucí pod železnicí. 27. června byl nově vymalovaný podchod slavnostně otevřen.

V první fázi příprav se plocha vymalovala na bílo a my jsme mohli začít tvořit. Náměty nevznikaly nahodile, byly dlouhodobě promýšleny a navrhovány přímo na míru naší krásné obce. Příroda, lom, koně, kostelík či kaplička, to vše k Tlumačovu neodmyslitelně patří. Ale protože plocha 553 m2 je opravdu pořádné „plátno“a skýtala prostor pro další nápady, vymysleli jsme vlaky se zvířecími hlavami podle jejich názvu, proto RegioShark vypadá jako žralok, RegioSpider bydlí v jeskyni s netopýry a pavouky nebo CityElefant či RegioPanter brázdí savanou… Schodiště zdobí siluety, které se mají nejen líbit, ale také pobavit svou nápaditostí a pestrostí.
Na výmalbě se podílelo 29 výtvarně nadaných žáků 2. stupně ZŠ pod vedením pí uč. Pavlíny Kolaříkové a Lenky Hricové.

A teď několik zajímavých čísel. Malovali jsme 13 dní vždy od 12 do 18 hod (někdy déle), naše práce zasáhla také 2 víkendy a v součtu jsme v podchodu strávili 80 hodin. Pracovali jsme na ploše 553 m2, spotřebovali více než 150 l barev v 36 namíchaných odstínech, 1 300 silikonových rukavic, více než 500 kelímků k domíchání barev, denně se po práci čistila stovka štětců. Pracovalo 31 lidí, ale další necelá dvacítka chodila příležitostně pomáhat s malováním ploch či úklidem, který byl každodenní nedílnou součástí naší práce.
Na tomto místě se patří poděkovat nejen všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce, jejím financování či samotné realizaci, ale také těm, kteří nás povzbuzovali, podporovali a motivovali k práci, chodili nám fandit, dokonce často s plnýma rukama napečených koláčů či jiných dobrot. Nesmírně nás to těšilo a utvrzovala v tom, že naše práce má smysl.
Přejeme krásnému podchodu dlouhou životnost a spoustu obdivovatelů.

Za malíře Pavlína KolaříkováNově vymalovaný podchod byl slavnostně otevřen 27.června 2017 symbolický přestřižením pásky za přítomnosti ředitele ZŠ Tlumačov Mgr. Roberta Podlase, starosty obce Tlumačov p. Petra Horky, všech malířů, kteří se výmalby podchodu účastnili a také všech žáků ZŠ Tlumačov.
Účast Obce Tlumačov na této akci spočívala zejména v přípravě podchodu k malování. Znamenalo to jednak vyjednávání s vlastníkem části podchodu, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, o souhlasu s realizací této akce, koordinaci společné výmalby podchodu základní podkladovou barvou a také o uvolnění finančních prostředků ze strany SŽDC s.o. na nákup barev k realizaci námětové výmalby podchodu v částce 10.648,- Kč. Na samotnou výmalbu základní barvou části podchodu, která je ve vlastnictví obce, přispěla Obec Tlumačov částkou 68.930,- Kč a dále přispěla částkou 17.031,- Kč na nákup barev pro malíře a spotřebního materiálu jako jsou štětce, rukavice, ochranné folie a textilie na zakrytí podlah a dalších částí podchodu, které nebyly malované.

Výmalba podchodu pod koridorem ČD byla velmi zdařilou akcí iniciovanou Základní školou Tlumačov a členkou zastupitelstva a Školské rady paní Blankou Konečnou. Nově vymalované prostory podchodu jsou opravdu velmi pěkné a setkávají se s kladným ohlasem všech občanů, kteří podchod využívají, nebo jen tak navštíví. Přejme si, aby současná podoba podchodu vydržela co nejdéle a přispěla tak k pozitivnímu obrazu naší obce.

Petr Horka, starosta obceV podchodu malovali:
Aneta Horková, Denisa Dvořáková, Daniela Vejměnková, Adéla Borská, Tadeáš Hric, Miloš Pijáček, Michaela Horková, Monika Řičicová, Anna Skopal-Procházková, Zdeněk Machovský, Tomáš Zabadal, Jan Váňa, Alena Konečná, Zdeněk Pavlů, Daniel Ňaňko, Matěj Rýdel, Veronika Ventluková, Michaela Hajná, Michaela Zuzaníková, Jolana Kozumplíková, Zuzana Dzurusová, Kateřina Jonášková, Patricie Chovancová, Jan Kotouček, Eliška Odstrčilová, Zuzana Jarošová, Kateřina Rulfová, Radek Čepička, Daniel Pijáček, Pavlína Kolaříková, Lenka Hricová


Dále malovali a jinak pomáhali: Adam Buršík, Barbora Buršíková, Adéla Kolaříková, Michaela Váňová, Kristýna Hejdová, Markéta Gelnarová, Martina Bednaříková, Irena Desenská, Kateřina Odstrčilová, Lenka Odložilíková, Šárka Matulíková, Jiří Ruman, David Němec, Ondra Kühr, Michal Hric, Jáchym Hric, Terezie Jonášková, Marta Jonášková, Blanka Konečná, Simona Konečná