Domů » Zprávy » Kontejnery na bioodpad na ulici Sportovní

Kontejnery na bioodpad na ulici Sportovní

Od jarních měsíců je na určeném místě v ulici Sportovní vždy pravidelně na víkend přistavován kontejner na bioodpad. Nově vyšla obec občanům této části Tlumačova vstříc a začala přistavovat kontejnery dva. Hlavním důvodem přistavení druhého kontejneru bylo umožnit občanům třídit biologický odpad na tzv. bioodpad a dřevní hmotu.

Kontejnery jsou označeny popisky, aby bylo zřejmé, jaký odpad lze do určeného kontejneru uložit. Jeden kontejner je určen pouze na bioodpad (tzn. tráva, listí, zbytky rostlin… – odpad, který lze uložit do komunitní kompostárny) a druhý je určen pouze na dřevní hmotu, kterou nelze uložit do kompostárny. Ani jeden z kontejnerů není určen na komunální odpad! Množí se případy, kdy do kontejnerů je i po jejich označení ukládán odpad, který do bioodpadu evidentně nepatří (plasty, kamení, hadry, suť apod., …). Pracovníci údržby a služeb jsou nuceni celý kontejner přebrat a nevhodný odpad z něj vytřídit, neboť takovýto odpad nelze uložit do komunitní kompostárny. Tato činnost je časově velmi náročná a celkově neefektivní. Upozorňujeme občany, že pokud bude uvedená situace dále pokračovat, bude obec nucena přistoupit k tomu, že kontejnery na ulici Sportovní přestane umisťovat.
Žádáme proto občany, aby důsledně odpad třídili a neukládali do kontejnerů ani mimo ně odpad, který tam nepatří a řídili se popisky, které jsou na kontejnerech umístěny. Dále také žádáme občany, aby v době, kdy nejsou kontejnery na ulici Sportovní přistaveny, neodkládali odpad volně na plochu a nevytvářeli tak nevzhlednou skládku v obci.
Děkujeme za pochopení!