Domů » Zprávy » Činnost Kulturního a informačního střediska v roce 2016

Činnost Kulturního a informačního střediska v roce 2016

Účel a předmět činnosti Kulturního a informačního střediska Tlumačov je provozování informačního centra, organizování kulturních a vzdělávacích akcí, zajišťuje provoz místní knihovny, spolupracuje s kronikářkou obce a správcem webových stránek. KIS je tvůrcem místního zpravodaje Tlumačovské novinky, zprostředkovatelem pronájmu asfaltové plochy u hřiště, Klubu obce Zábraní, zapůjčení laveček, stolů a dalšího majetku obce. KIS také obstarává údržbu tlumačovských hanáckých krojů.

V roce 2016 proběhly tradiční kulturní akce jako „Tlumačovský košt pálenek“, „Martinské hody“, stavění a kácení májky, „Noční pohádkový park“ pro děti, „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“, atd. Jednou jsme vyjeli do Slováckého divadla do Uherského Hradiště. Hojně jsou navštěvována vystoupení skupiny Návraty. V měsíci červnu zorganizovalo již tradičně KIS ve spolupráci s DDM Sluníčko velkou kulturní akci – „Odpoledne pro celou rodinu“. V měsíci srpnu jsme spolupořádali s místními fotbalisty již podruhé „Pivní slavnosti“.
V září se naši senioři zúčastnili v Kvasicích sedmého ročníku „Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná“. Klub seniorů Tlumačov úspěšně rozvíjí svoji činnost, která svou náplní oslovila i osamělé důchodce, zejména ženy. Senioři se nově scházejí v prostorách Klubu obce Zábraní.
Základní umělecká škola Otrokovice, pokračuje v prostorách KIS s výukou hry na hudební nástroje i zpěvu. Počet dětí od minulého roku zůstává stejný.
Ve spolupráci se školní komisí se na podzim rozběhly dva kurzy. A to cvičení dětské jógy (zatím v prostorách DPS) a výuka anglického jazyka v prostorách KIS.
Během roku byla vydána 4 čísla Tlumačovských novinek. Redakční rada měla 8 jednání. Snahou redakční rady je udržet kvalitu, aktuálnost, objektivnost a informovanost občanů o dění a životě v obci. Všechna čísla TN vyšla v rozsahu 16 stran. TN vycházely v celkovém nákladu 550 ks.

Mimo hlavní činnosti KIS proběhlo v roce 2016 malování I. patra budovy KIS. V jarních měsících začala velká rekonstrukce budovy č.p. 65, vedle KIS. V rámci těchto oprav byla zbourána plynová kotelna, která sloužila k vytápění „staré“ budovy (č.p. 65).


Knihovna
V roce 2016 byl stav knihovního fondu k 31. 12. 2016 – 6 784 ks knih. Registrováno bylo 173 čtenářů, z toho 43 dětí. Knihovnu v loňském roce navštívilo celkem 1 280 občanů, z toho 30 využilo veřejný internet a 163 návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Celkem bylo zapůjčeno 2 045 knih pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 146. Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 126. Celkem bylo vypůjčeno 2 317 titulů z naší knihovny. Třikrát ročně je knižní fond obohacován o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína. V roce 2016 bylo zakoupeno celkem 188 nových knih.


Přehled činností KIS za rok 2016

LEDEN
IV. ročník Turnaje ve stolním tenise

ÚNOR
Zahrádkářská přednáška
Tlumačovský košt pálenek a pomazánek
Reprezentační ples obce Tlumačov


BŘEZEN
Noc s Andersenem – knihovna
Divadlo UH Autista moje ztracené nervy
Vydání Tlumačovských novinek
Bazárek dětského oblečení

DUBEN
Stavění májky
Výstava kreseb Anny Bartošové
Jarní besídka – ZUŠ

KVĚTEN
Beseda pro seniory: Hasiči radí a novinky v dopravě
Kácení májky
Setkání pracovníků IC – Kroměříž

ČERVEN
Odpoledne pro celou rodinu
Posezení s písničkou (Návraty)
Pasování prvňáčků (knihovna)
Vydání Tlumačovských novinek

ČERVENEC
Zdravotní přednáška

SRPEN
Pivní slavnosti

ZÁŘÍ
Noční pohádkový park
Hry seniorů MJH
Výstava obrazů Anežky Ungerové
Vydání Tlumačovských novinek
Besídka ZUŠ

ŘÍJEN
Týden knihoven – přednáška knihovna
10 let s vámi a pro vás – výstava KIS

LISTOPAD
Martinské hody
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
Lampionový průvod
Španělsko, Portugalsko – přednáška knihovna

PROSINEC
Vánoční besídka ZUŠ Otrokovice
Mikuláš na zavolání
Vydání Tlumačovských novinek