Domů » Zprávy » Odpadové hospodářství v roce 2016

Odpadové hospodářství v roce 2016

Podle údajů ze statistik oddělení životního prostředí, údržby a služeb Tlumačov vyprodukovali občané Tlumačova v roce 2016 celkem 1 415,809 tun odpadu.

Množství vytříděného komunálního odpadu a likvidace zpětným odběrem je přehledně uvedeno v níže uvedených tabulkách.

Financování systému sběru a likvidace komunálního odpadu v roce 2016 v naší obci charakterizují následující čísla:
• výdaje za komunální a nebezpečný odpad celkem = 1 854 938,00 Kč
• příjmy za poplatky (550 Kč/osoba/rok) celkem = 1 311 560,00 Kč
• příjmy za tříděný odpad (šrot, papír, nebezpečný odpad) celkem = 56 830,- Kč
• příjmy za zpětný odběr (Ekokom, Asekol, Elektrowin) celkem = 153 348,- Kč