Domů » Zprávy » Obnova zeleně v obci

Obnova zeleně v obci

V zimním období letošního roku v době vegetačního klidu proběhly v obci Tlumačov výraznější práce na úseku údržby zeleně. Těmi zásadními jsou zejména dvě akce.

Na základě doporučení komise zemědělské a životního prostředí a vydaného rozhodnutí, bylo provedeno pracovníky oddělení životního prostředí, údržby a služeb naší obce pokácení vzrostlých borovic a stříbrných smrků v ulici Dolní. Tato čtyřicet let stará zeleň uvolní místo nové výsadbě na tomto hlavním tahu obcí. Nová dosadba zeleně v ulici Dolní je naplánovaná na podzim dle schváleného projektu zeleně. Jeden ze stříbrných smrků byl ponechán do příští zimy, kdy bude také skácen a použit jako tlumačovský vánoční strom.

Druhou akcí, která probíhá v závěru měsíce března, je kácení starých jasanů podél chodníku na ulici Sokolské. Tyto stromy a zejména jejich kořenový systém, již několik let výrazně narušují povrch chodníku včetně jeho podloží. Zbylé pařezy budou odstraněny při rekonstrukci chodníku, která je plánovaná ve druhé polovině tohoto roku.