Domů » Zprávy » Výzva k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu

Výzva k podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu

Obec Tlumačov oznamuje spolkům, neziskovým organizacím a klubům, které v obci dlouhodobě aktivně vyvíjejí svou veřejně dostupnou činnost, že již tradičně z rozpočtu obce schváleného pro rok 2016 (dne 16.12.2015) podpoří jejich činnost.

K získání finanční podpory je, na základě aktualizovaných „Pravidel pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu“ – doplněných a schválených na jednání RO dne 13.1.2016, nutné podat na OÚ „Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost“ v souladu s těmito „Pravidly“. Prosíme žadatele, aby se důkladně seznámili se zněním aktualizovaných „Pravidel“, které jsou zveřejněny na webových stránkách obce Tlumačov. S případnými dotazy se v této věci můžete obrátit na pracovnice OÚ paní L. Dědkovou a paní D. Dosoudilovou s tím, že v letošním roce nebudeme svolávat pracovní schůzku žadatelů. K podané žádosti je nutné v termínu do 31.3.2016 dodat Výroční zprávu a zaregistrovat podporované akce v Kalendáři akcí na KIS u vedoucí KIS paní R. Nelešovské.
Žádosti prosím podávejte v termínu od 22. ledna 2016 do 19. února 2016 na obecní úřad, sekretariát starosty.
O výši podpory a možnosti čerpání finančních prostředků budete informováni písemně do konce měsíce března 2016
.
(celé znění Pravidel a tiskopis formuláře k podání žádostí naleznete na
http://www.tlumacov.cz/ou/dokumenty/pravidla-pro-pridelovani-transferu-2016.pdf )