Domů » Zprávy » Dětské hřiště v ul. U Trojice

Dětské hřiště v ul. U Trojice

V souladu s usnesením Rady obce Tlumačov č.R11/06/05/15 ze dne 27.5.2015 a na základě vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2015, bylo v lokalitě u křižovatky ulice U Trojice a 6. května vybudováno nové dětské hřiště s herními prvky – lanová pyramida, „nevěže dvě“, trojhrazda, pérák „Uň“ a „Pes“.

Současně s herními prvky byl instalován i nový mobiliář – lavička, odpadkový koš a informační tabule.
Realizaci dětského hřiště provedla na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo společnost ACER WOODWAY s.r.o. Brno s tím, že kolaudační souhlas na předmětnou stavbu vydal Městský úřad Otrokovice, odbor stavební úřad dne 8.10.2015.
Celková hodnota díla včetně projektové dokumentace činí 429 127,- Kč vč. DPH.
Od následujícího dne po vydání kolaudačního souhlasu mohou již děti a rodiče toto dětské hřiště navštěvovat a plně využívat, aniž by mělo docházet ke znehodnocení herních prvků a mobiliáře.

Fotografie v galerii – Dětské hřiště v ul. U Trojice