Domů » Zprávy » Úspora energie budovy Obecního úřadu Tlumačov

Úspora energie budovy Obecního úřadu Tlumačov

V návaznosti na schválený rozpočet obce Tlumačov pro rok 2015 a vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR proběhne v termínu od 16.3.2015 do 29.5.2015 realizace stavby „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ spočívající ve výměně oken, dveří a zateplení budovy obecního úřadu.

Hlavním dodavatelem stavby bude společnost ENVIA systém, s.r.o. Kroměříž.
V návaznosti na tuto skutečnost chceme upozornit všechny občany, že úřední hodiny jednotlivých oddělení budou zachovány ve stávajícím režimu. Případné změny úředních hodin vynucené průběhem stavebních prací, budou v předstihu oznámeny prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, webových stránek obce a zveřejněním na úřední desce.
Dále chceme upozornit zejména ty občany, kteří v době provádění stavebních prací budou nuceni navštívit obecní úřad, aby dbali pokynů stavby vzhledem ke své bezpečnosti a respektovali průběh stavebních prací.


Michal Veselský
ved.odd.výstavby a majetku
OÚ Tlumačov