Domů » Zprávy » Rozšíření mateřské školy

Rozšíření mateřské školy

V únoru letošního roku provedla Mateřská škola Tlumačov p.o., v návaznosti na projekčně připravované rozšíření mateřské školy, neformální zápis do školního roku 2015 -2016. Toto šetření bylo provedeno také z proto, aby se potvrdila nutnost a potřebnost rozšíření prostor MŠ. Výsledky jsou detailně popsány ve shrnutí, které zpracovala paní ředitelka školky.

Oznámení o výsledcích neformálního zápisu do MŠ Tlumačov


V době od 2. – 16.2.2015 proběhl v MŠ Tlumačov neformální zápis dětí do MŠ pro školní rok 2015/16.

Zjištěné výsledky:


  • 21 dětí (se zúčastnilo neformálního zápisu a také dotazníkového šetření v roce 2014)
  • 16 dětí (se zúčastnilo neformálního zápisu, ale do dotazníkového šetření v roce 2014 se nezapojilo)
  • 3 děti (nebyly u neformálního zápisu, ale zájem o MŠ projevily v dotazníkovém šetření v roce 2014 )

Celkem 40 dětí by se mělo účastnit dubnového zápisu do MŠ Tlumačov na školní rok 2015/16.

Věkové složení dětí :
Rok narození 2010: 5 dětí
Rok narození 2011: 6 dětí
Rok narození 2012: 21 dětí
Rok narození 2013: 8 dětí


Závěr:
Vzhledem k tomu, že pro školní rok 2015/16 bude ve stávající MŠ Tlumačov k dispozici 14 volných míst (v letošním školním roce je 16 předškoláků – z MŠ navržen 1 odklad, na žádost rodičů 1 odklad), počet nepřijatých dětí by byl 26 dětí. Z tohoto počtu bychom umístili 18 dětí do nově zřízené třídy MŠ (kapacita určena v projektové dokumentaci) a 8 dětí nejmladších (rok narození 2013) by se do mateřské školy nedostalo.

V současné době je ze strany obecního úřadu připravena projektová dokumentace na tuto investiční akci. Zpracovaná projektová dokumentace je projednána se všemi dotčenými statutárními zástupci organizací, kterých se rozšíření výukových ploch MŠ dotkne. Z podstaty připravované investiční akce je jasné, že hledání prostoru pro rozšíření nebylo jednoduché a všichni zúčastnění museli přistoupit na kompromis.

Projednaná projektová dokumentace: