Domů » Zprávy » Statistika knihovny 2014

Statistika knihovny 2014

V roce 2014 je stav knihovního fondu k 31. 12. 2014 celkem 6 331 ks knih.

Nejvíce zastoupena je krásná literatura. V roce 2014 bylo 149 registrovaných čtenářů, z toho 46 dětí.
Knihovnu v loňském roce navštívilo celkem 1 490 občanů z toho 86 využilo veřejný internet a 30 návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Webové stránky knihovny navštívilo 425 jednotlivců. Celkem bylo zapůjčeno 2 192 knih pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 374. Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 153. Celkem tedy 2 719 titulů z naší knihovny. Třikrát ročně je knižní fond obohacován o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína. Každoročně vyřazujeme staré a poškozené knihy a nahrazujeme je novými. V roce 2014 bylo zakoupeno celkem 210 nových knih. Pokud čtenář nenajde v našem katalogu požadovanou knihu, je možnost přes naši knihovnu si ji objednat z knihovny ve Zlíně. Knihovnu průběžně navštívili žáci z  prvního i druhého stupně . V dubnu nesměla chybět již tradiční „ Noc s Andersenem“. Na konci školního roku jsme pasovali děti z první třídy na Malé čtenáře. Cestovatel Jiří Mára nám tentokrát vyprávěl o cestě do USA a Havajských ostrovech, pro sedmou a osmou třídu připravil besedu o Japonsku. I letos pro Vás připravujeme besedy a akce v knihovně.