Domů » Zprávy » DDM Sluníčko – Aerobiková soutěž v Uherském Ostrohu

DDM Sluníčko – Aerobiková soutěž v Uherském Ostrohu

Je sobota 28. 4. 2012 a koná se další ze základních kol Aerobic Apexeso Tour. Tentokrát, jedeme do Uherského Ostrohu. Družstev je zde přihlášeno opět velké množství ve všech věkových kategoriích. V každé kategorii máme zastoupení.

Porota je 5 členná a šestou je hlavní slovní porotkyně z Blanska. Prostory na cvičení zde patří mezi nejmenší ze všech základních kol. Musíme se s prostorem nějak vypořádat, hlavně sestavy, kde máme větší počet cvičenců. V kategorii do 7 let nás zastupovala sestava „Malá mořská víla“. Tato sestava neskončila mezi nejlepšími, ale i tak si děti odvážely krásné dárečky od sponzorů akce. V kategorii 8 – 10 let sestava „Šel zahradník do zahrady „ skončila na 3. místě se shodným počtem bodů ještě s jedním týmem. Hlavní porotkyně rozhodla o našem posunu a konečném 4. místě. V kategorii 11 – 13 let skončila sestava „Noc v muzeu“ také na bramborové pozici a to na 4. místě. V poslední kategorii 14 a více let jsme čekali netrpělivě na konečné pořadí. Alespoň zde se nám zadařilo. „Nekonečný příběh“ vybojoval 3. místo a „Klavírní etuda“ 2.místo.