Domů » Zprávy » Komunální volby 2010 – závěr funkčního volebního období 2006 – 2010

Komunální volby 2010 – závěr funkčního volebního období 2006 – 2010

Prvním dnem voleb do zastupitelstev obcí, což je pátek 15. října, končí funkční období zastupitelstvu obce, které mělo mandát spravovat věci veřejné v obci Tlumačov formou samosprávy v období 2006 – 2010.

V této souvislosti bývá vhodné bilancovat uplynulé čtyřleté období a vypočítávat akce, které z těch či oněch důvodů byly či nebyly provedeny. Domnívám se, že většina z Vás si sama vyhodnotí úspěšnost konání zastupitelstva naší obce a jen čas – budoucnost prokáže, zda provedené činy a skutky mají smysluplný a nadčasový charakter.

Za uplynulé funkční období se uskutečnilo 29 zasedání zastupitelstva, v rámci kterých členové zastupitelstva projednali celkem 380 bodů programu a přijali 402 usnesení.

Osobně jsem přesvědčen, že za uplynulé čtyři roky jsme učinili řadu opatření, která mají a budou mít výrazně kladný vliv na rozvoj Tlumačova. Snad jen připomenu, že v oblasti investic za volební období 2006 – 2010 bylo profinancováno více jak 45 mil. Kč, a z dotací EU, státních či krajských bylo získáno do rozpočtu obce více jak 60 mil. Kč.

Vše co jsme činili v rámci správy věcí veřejných – to jsme dělali především pro občany naší obce. I v této souvislosti děkuji členům zastupitelstva a všem spolupracovníkům za dobře odvedenou práci pro naši obec.


Vážení spoluobčané, zdvořile Vás vyzývám k volební účasti ve dnech 15. a 16. října 2010, kdy budou probíhat volby do zastupitelstev obcí.
Volte osobnosti, které znáte a je za nimi viditelná a občanům prospěšná práce. Volte politické subjekty, za které kandidují osoby, kterým důvěřujete.


Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce