Domů » Zprávy » Tlumačov – železniční nehoda – taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému

Tlumačov – železniční nehoda – taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému

Ve středu dne 6.10.2010 v 10:15 hod. bylo vyhlášeno speciální taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) Zlínského kraje. Námětem letošního největšího krajského cvičení záchranářů byla těžká železniční dopravní nehoda na přejezdu v Tlumačově.

Vlastní cvičení se uskutečnilo na železniční vlečce společnosti Metalšrot v lokalitě U Písáku.
Cvičení se zúčastnilo téměř 200 osob, z toho 115 členů složek IZS (hasiči, lékaři a policisté) a zbytek byli figuranti, kteří představovali zraněné cestující.
Mimo profesionálních hasičů byly také povolány jednotky sborů dobrovolných hasičů z Tlumačova, Kvasic, Otrokovic, Hulína, Napajedel, Mysločovic a Bělova.
Tlumačovská jednotka hasičů v počtu 1+5 dorazila na místo havárie s vozidlem Karosa CAS 24/2500/400 L.101 jako první z dobrovolných jednotek v časovém limitu do 10 minut od vyhlášení poplachu. Dle rozhodnutí velitele zásahu se převážně zapojili do odnášení zraněných do určených shromaždišť, kde se jim dále věnoval odborný zdravotní personál.

Mezi hlavní cíle taktického cvičení patřilo zejména:
• prověřit dojezdové časy zasahujících složek IZS.
• prověřit připravenost a akceschopnost jednotek požární ochrany.
• procvičit taktické postupy při zásahu.
• nacvičit součinnost základních a ostatních složek IZS při událostech tohoto typu.
• procvičit činnost štábu velitele zásahu.
• procvičit fungování psychosociální pomoci obětem mimořádné události.
• ověřit systém evidence osob a zraněných.

Tlumačovští občané byli informováni o konání speciálního taktického cvičení obecním rozhlasem. Organizace, které mohly být dotčeny uzavřením místní komunikace U Písáku po dobu cvičení, byly informovány v předstihu.


zdroj: www.hzs-zlkraje.cz