Domů » Zprávy » Volby do zastupitelstev obcí 2010

Volby do zastupitelstev obcí 2010

Volební strany mohly podávat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce příslušnému registračnímu úřadu, kterým je pro obec Tlumačov stanoven dle zákona Městský úřad Otrokovice, v termínu do 10. srpna 2010, do 16 hodin.

Přehled kandidujících volebních stran v obci Tlumačov – uvedeno dle pořadí, v jakém volební subjekty podaly kandidátní listinu:
• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
• Pro Tlumačov – sdružení nezávislých kandidátů
• Komunistická strana Čech a Moravy
• Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti
• nezávislý kandidát


Od 10. srpna 2010 do 28. srpna proběhne proces projednání podaných kandidátních listin, který bude zakončen registrací listin.

Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu se zněním § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dne 31.3.2010 rozhodlo, že pro volební období 2010 – 2014 bude zastupitelstvo sestávat z 15 členů, tudíž se bude volit 15 členů zastupitelstva.


Komunální volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 15. – 16. října 2010.