Domů » Zprávy » Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty

Mám pocit, že posledních několik let začínáme s oslavami Vánoc v naší zemi stále o něco dříve. Faktem však je, že Vánoce se blíží nezadržitelným tempem.

Předchází jim doba adventní, kterou mohou lidé využít ke zklidnění po celoročním shonu a k zamyšlení se nad uplynulým rokem. Vytváří nám prostor, abychom ještě mohli vylepšit a hlavně dokončili to, co jsme začali a co nám z plánovaných úkolů a předsevzetí ještě chybí dodělat.
Také je tu čas pro zamyšlení se nad sebou. U křesťanů má tato doba zvláště duchovní význam v přípravě na oslavu narození Syna Božího, Ježíše jako symbolu nového života.

Ať už prožíváme Vánoce jako křesťanský svátek nebo prostě světsky, mají pro nás jedinečný význam. Jsou to především svátky rodiny a setkávání se blízkých, jsou to svátky klidu, dárků a radosti.

Myslím si, že na tomto místě není třeba podrobně rozebírat, co se nám, představitelům radnice, respektive voleným zástupcům obce, a všem našim zaměstnancům, podařilo a naopak, v čem ještě vidíme rezervy.
Obecně platí, že jen co zhodnotíme rok, který se blíží ke svému konci, tak začneme znovu plánovat, rozpočtovat a připravovat se na ten další.
Aby byl příští rok úspěšný je třeba spolupráce celého týmu lidí, kteří se na fungování obce podílejí, ať už jde o členy rady obce, zastupitele nebo o pracovníky obecního úřadu.
Všem výše jmenovaným děkuji za spolupráci v letošním roce a do nového roku jim přeji zdraví a hodně vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je v jejich možnostech.

Vám, vážení spoluobčané, také přeji v první řadě poklidný průběh předvánočních příprav, nákupů, pečení a obstarávání. Přeji vám také, abyste vánoční svátky prožili v pohodě a radosti, přeji vám mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v příštím kalendářním roce.